Klíčové události 20. století v jedné knize

Osudove okamziky XX stoleti
Minulé století bylo pravděpodobně to nejkrutější, které lidstvo zažilo. První světovou válku vystřídala ideologie nacismu, jež byla vzápětí nahrazena komunismem. Celé toto období přehledně shrnuje Karel Pacner ve své populárně naučné knize.

Autorem knihy Osudové okamžiky XX. století, které opětovně vydalo nakladatelství Plus, patřící pod nakladatelský dům Albatros Media, je Karel Pacner. Tento absolvent Vysoké školy ekonomické nastoupil roku 1959 do redakce Mladé fronty, kde zůstal až do odchodu do důchodu v roce 2001. Věnuje se především popularizaci vědy, obzvláště kosmonautiky. V létě 1969 byl Pacner jedním ze dvou Čechů, kteří byli osobně přítomni na mysu Canaveral u vypuštění Apolla 11 k Měsíci. Od roku 1990 se věnuje moderním dějinám a historii špionáže. Jeho bibliografie čítá více než padesát položek, například tituly Hledáme kosmické civilizace, Osudové okamžiky Československa, Doteky dějin, Géniové XX. století, Velmistři špionáže, Tajný závod o Měsíc a další.

Ve své objemné knize Osudové okamžiky XX. století se Pacner věnuje klíčovým událostem, jež byly motorem výrazných změn v běhu 20. století. Jde především o celosvětové konflikty a vznik, vzestup a pád totalitních režimů. Publikace je rozdělena na čtrnáct kapitol, jež ve své hlavní části obsahují chronologického líčení převážně politických dějin. Na konci každé kapitoly jsou uvedeny dva přehledy se základními informacemi k tématu – „Hlavní postavy“ a „Fakta a události“. Tyto přehledy obsahují základní informace, bez nichž by se čtenář při četbě těžko obešel. Autor při konstrukci výkladu čerpal primárně z periodického tisku a odborné literatury – rozsáhlý seznam zdrojů je uveden na konci knihy.

Pacner se snažil koncipovat výklad tak, aby jej pochopil i laický, o historii se běžně nezajímající čtenář. Proto kniha obsahuje mnohé informace, které by odborná literatura nejspíše postrádala (například medailonky významných historických osobností). Zároveň se však autor snaží rozebírat události do hloubky a ve vzájemném kontextu. Ve výsledku je tedy kniha jakýmsi souhrnným přehledem dějin dvacátého století, do kterého se však již nevešlo detailnější pojednání o kultuře a o dějinách každodennosti. Celý výklad je doprovázen dobovými fotografiemi, které jej doplňují a zároveň rozbíjí masu textu, jenž by jinak působil kvůli své hutnosti na první pohled odstrašujícím dojmem.

Titul Osudové okamžiky XX. století doporučuji hlavně čtenářům, kteří si chtějí udělat podrobný přehled v událostech 20. století. Užitečný bude i těm, kteří se dosud o historii příliš nezajímali.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeOsudové okamžiky XX. století

Pacner, Karel

Plus, 2018

Napsat komentář