Týden knihoven 2018

Tyden knihoven 2018
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje 22. ročník kampaně na podporu čtenářství a propagace služeb knihoven TÝDEN KNIHOVEN 2018. Do celostátní akce se zapojí ve dnech 1.–7. října 2018 veřejné knihovny v celé České republice.

Letošní Týden knihoven bude věnován především práci knihoven s lokální historií. Knihovny fungují jako místo podpory lokálního kulturního dědictví, historie, literatury a tradic. Každý region má svou krajinu, historii, kulturu, památky, osobnosti či tradice. Knihovny ji mohou svým uživatelům připomínat, zprostředkovávat a pomáhat ji objevovat. Do Týdne knihoven se přihlásilo cca 300 knihoven z celé ČR.

Prestižní událostí bude udělení státní ceny KNIHOVNA ROKU 2018, která se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil pro rok 2018 již podeváté soutěž o nejlepší MĚSTSKOU KNIHOVNU ROKU 2018. Jejím cílem je ocenit nejlepší knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat další knihovny k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

plakáty.indd

Dne 9.října 2018 (termín byl posunut kvůli konání komunálních voleb) bude v Zrcadlové kapli Klementina podeváté udělena cena MARK. Cenu uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven, případně studentů oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

Mezi oblíbené aktivity knihoven budou po celý týden patřit registrace zdarma, akce pro rodiče a předškolní děti, netradiční prohlídky a spousta dalších akcí s cílem zaměřit pozornost na knihovny a přilákat nové čtenáře. Týden knihoven je mimořádnou příležitostí, jak upozornit na úlohu a přínos knihoven pro rozvoj kultury, osvěty a podporu celoživotního vzdělávání.


Bližší informace najdete na webových stránkách Týdne knihoven 2018 nebo kontaktujte přímo odpovědné osoby:

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., NK ČR, roman.giebisch@nkp.cz , mobil: 739 614 027

Mgr. Gabriela Jarkulišová, Městská knihovna Kutná Hora, sefova@knihovna-kh.cz, tel. 327 512 079

Doporučení:
Share

Napsat komentář