Týká se evoluce jen živočichů?

evoluce_všeho
Obecně panuje představa, že všechny důležité změny ve společnosti jsou řízeny shora představiteli jednotlivých států. Matt Ridley ve své nové knize představuje zcela odlišný koncept – podle něj jsou změny poháněny nikým neřízenou evolucí.

Knihu Evoluce všeho s podtitulem Jak malé změny přetvářejí svět, kterou vydalo nakladatelství Argo ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán v roce 2018, napsal evoluční biolog, člen Sněmovny lordů a popularizátor vědy Matt Ridley. Matt Ridley vystudoval zoologii na univerzitě v Oxfordu, kde pracoval pod vedením Richarda Dawkinse, autora slavné protinábožensky laděné knihy Boží blud. Ridleyho nejznámější knihou je Červená královna, analyzující původ sexuality a vývoj lidské ctnosti. Na tuto knihu si můžete na našem webu přečíst recenzi.

Název Evoluce všeho je více než jen vzletnou formulací – popisuje obsah publikace, která se v jednotlivých kapitolách věnuje evoluci nejrůznějších fenoménů. V prologu Matt Ridley představuje obecnou teorii evoluce tak, jak vykrystalizovala z bádání několika generací evolučních biologů. Následně se věnuje evoluci takových jevů, jako jsou vesmír, morálka, geny, kultura, technologie, vzdělávání, vláda, peníze, internet a role vůdců.

Matt Ridley prostřednictvím své knihy dokazuje, že evoluce není koncept omezený na živé organismy. Naopak předkládá konstrukt, podle kterého je evoluce všeprostupující univerzální přírodní zákon, který ovlivňuje naprosto všechno. Ridley prezentuje čtenářům množství příkladů, které dokazují, že nové věci vznikají spontánně, v postupných přírůstcích a za využití metody pokusu a omylu. Proti myšlence, že důležité změny se dějí „shora“ (tedy na popud vládnoucích představitelů), staví alternativu, podle které se tyto změny dějí naopak „zdola“, tedy vzájemnou interakcí mezi nekoordinovanými činy milionů lidí.

Na základě skutečnosti, že autor je žákem Richarda Dawkinse, se dalo předpokládat, že ateista Ridley se v jedné z kapitol zaměří na evoluci náboženství. Ridley na biologicko-evoluční platformě vysvětluje náš přirozený sklon vysvětlovat události, které nemůžeme pochopit, zásahem vyšší síly. Z toho podle něj pramení i tendence lidí nekriticky se upínat k pověrám a mýtům všeho druhu. K jednomu takovému „mýtu“ Ridley řadí i kontroverzní problematiku globálního oteplování. Podobně jako v případě náboženství má i ke globálnímu oteplování Ridley vyhraněný postoj. Ačkoli má pravdu v tom, že globální oteplování bychom měli zkoumat v delším časovém kontinuu a i ve vztahu k přirozeným cyklům klimatických změn, jeho obhajoba vlastní myšlenky je v tomto bodě poněkud extremistická.

Ridley vysvětluje své teze srozumitelně a předkládá relevantní argumenty. Další výhodou knihy je její přístupnost široké mase čtenářů – Ridley šetří s akademickou mluvou a tam, kde to považuje za podstatné, trpělivě vysvětluje. Kniha Evoluce všeho potěší nejen zastánce evoluční teorie, ale obecně především ty, kteří chtějí lépe porozumět světu, ve kterém žijeme.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeEvoluce všeho
Jak malé změny přetvářejí svět

Ridley, Matt

Dokořán, 2018

Napsat komentář