Proč existuje pohlavní rozmnožování?

cervena_kralovna
Kultovní kniha Matta Ridleye je pojmenována podle postavy z knihy Lewise Carrolla Alenka v říši divů a vysvětluje čtenářům, jak vznikl koncept pohlavního rozmnožování a v čem tkví jeho výhody.

Titul Červená královna s podtitulem Sexualita a vývoj lidské přirozenosti, který vydalo roku 2017 nakladatelství Argo ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán (mimochodem – jde již o třetí české vydání), je dílem Matthewa Whitea Ridleyho, pátého vikomta Ridleyho, britského zoologa a jednoho z nejlepších současných popularizátorů vědy. Jeho dalšími vyhledávanými publikacemi jsou například Původ ctnosti, pojednávající o evolučních základech a zákonitostech nesobeckého jednání člověka, a Racionální optimista, líčící cestu k prosperitě, kterou lidstvo ušlo ve zlepšování svého údělu od doby kamenné po dnešek.

Název knihy odkazuje na postavu Červené královny, průvodkyně Alenky v Říši divů, která Alence radí, že ve světě za zrcadlem, kde se pohybuje země, musí běžet, aby zůstala na místě a nezaostala. Tato scéna je zde použita jako paralela k tomu, co je vyvozováno z fosilních nálezů, tedy že živočichové se musejí neustále zlepšovat, jinak jsou odsouzeni k vymření. Každý evoluční pokrok je tedy relativní, pokud je „protihráčem“ živý tvor, který samozřejmě taktéž prochází evolučním vývojem. Tématem rozmnožování se Ridley zabýval již od svých vysokoškolských studií, v jejižch rámci získal doktorský titul za práci, ve které se zabýval pářicími zvyklostmi bažanta obecného. Ve své knize se snaží vysvětlit nejrůznější aspekty lidské sexuality z pohledu evoluce.

Hlavní autorovou tezí je, že lidskou přirozenost nepochopíme, dokud nepochopíme evoluci, a evoluci této lidské přirozenosti nepochopíme, neporozumíme-li vývoji lidské sexuality. Ridley si pokládá otázky, které si v průběhu svého života položí snad každý člověk, například proč se muž zamiluje právě do té a ne jiné ženy, proč máme právě dvě pohlaví, proč se nám líbí určitý typ partnerů, který někomu jinému naopak přijde neatraktivní, a podobně.

V knize Ridley postupně přechází od obecných témat (proč vlastně existuje pohlavní rozmnožování?) k tématům konkrétním (proč existují dvě pohlaví?). Kromě výhod pohlavního rozmnožování autor analyzuje i jeho nevýhody, z nichž jednou je například vysoké riziko přenosu parazitů. Na přetřes přichází i problémy, které zatím není evoluční biologie schopná vyřešit, kupříkladu proč se nerozmnožujeme nepohlavně, když pohlavní rozmnožování znamená, že se polovina energie vynaložená na výchovu a péči o potomstvo ztratí v samcích, kteří sami nemají možnost rodit další potomky.

Kniha tedy nepřichází s jedním platným vysvětlením, proč existuje pohlavní rozmnožování, ale předkládá a rozebírá jednotlivé hypotézy různých evolučních biologů, kteří se snažili přijít na to, proč je pohlavní rozmnožování výhodné. Sám autor pak spekuluje, že správných může být dokonce několik vysvětlení.

Publikace je psaná čtivým a snadno srozumitelným jazykem, díky kterému předkládanou problematiku pochopí i do tématu nezasvěcený jedinec. Mimo jiné proto mohu knihu doporučit nejen odborníkům v oblasti biologie, ale i těm, kteří mají zájem dovědět se něco více o vlastní přirozenosti.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeČervená královna
Sexualita a vývoj lidské přirozenosti

Ridley, Matt

Argo, 2017

Napsat komentář