Inspirativní lidské příběhy

strom
Příběh každého člověka je samozřejmě zajímavý, někteří ho mají ale ještě obohacený o další rozměr – duchovní. Jak se vyrovnali s těžkými životními událostmi nebo jak našli svoji cestu k víře, o tom vám budou vyprávět dnešní knihy.

Tomáš Halík je velmi známou osobností nejen v církevním světě. Je autorem mnoha knih zahrnujících téma víry a teď máte možnost se v jeho autobiografii dočíst, jak se na svou životní cestu dostal a co všechno jej v průběhu života ovlivnilo.

To že byl život?

Z podzemní církve do labyrintu svobody
Autor: Tomáš Halík

Počet stran: 328
Vazba: vázaná
Formát: 175×242 mm
ISBN: 978-80-7422-642-7
Doporučená cena: 369 Kč

Knihu To že byl život? vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

V autobiografické knize Tomáše Halíka sledujeme autorovo dětství, atmosféru rodinného zázemí a jeho vysokoškolská studia na pražské filozofické fakultě v době pražského jara. Po této zdánlivě příznivé době přichází ostrý zlom, když se autorovy životní osudy svazují s prostředím „podzemní církve“ i bytových seminářů. Obojí ilustruje dobu „normalizace“, nejen její sdílenou konspirační schizofrenii, ale i ústrky, kterým bylo prostředí disentu vystaveno ze strany režimu.

Napínavý příběh pokračuje jak v dobách těsně předrevolučních, tak během událostí sametové revoluce. Autobiografickou linku provázejí osobní vzpomínky na zajímavé osobnosti, které ho formovaly – Jana Patočku, Jiřího Reinsberga, Josefa Zvěřinu, Otu Mádra, Václava Havla, kardinála Tomáška, Jana Pavla II. –, ale objevují se i výrazné postavy současného světa, jakými jsou papež Benedikt XVI., papež František, tibetský dalajláma a mnozí další. Stejně tak přicházejí i mezinárodní ocenění a pocty za dosavadní práci, které ovšem pronásledují různé formy osobní zášti.
Tomáš Halík využívá autobiografii k přiblížení východiska svých úvah nad závažnými otázkami společnosti, které nezahrnují pouze církev a její směřování, ale i směřování a místo člověka v dnešní době.

Ukázalo se, že autor společenského katechismu nepředvídal druhý vatikánský koncil. Pan biskup nám potřásl rukama a chtěl být oslovován „otče biskupe“. Dokonale mě zmátlo, že pražský hierarcha působí jako moravský venkovan. Mluvil k nám se silným moravským přízvukem v krátkých úderných katechismových poučkách jako ke školákům a celá konverzace dost vázla. Protože mi cestou jeden z kolegů vyprávěl, že pražský kostel Nejsvětějšího Salvátora býval kostelem vysokoškolských studentů, zeptal jsem se, zda by se ta tradice nedala znovu obnovit. Biskup zakašlal a pustil rádio, z tranzistoru na stole se ozval Waldemar Matuška. Přišlo mi, že se chová dost podivně.

Neváhejte si přečíst kompletní ukázku.

O autorovi

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. se narodil roku 1948 a je vzděláním filozof, sociolog, teolog a religionista. Je držitelem Templetonovy ceny za rok 2014.
Za totality činný v náboženském a kulturním disentu, nyní profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, farář Akademické farnosti v Praze a prezident České křesťanské akademie, člen Evropské akademie věd a umění. Po roce 1989 podnikl studijní a přednáškové cesty po všech šesti kontinentech, byl hostujícím profesorem mimo jiné na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu. Je nositelem významných mezinárodních ocenění včetně Ceny kardinála Königa, Ceny Romano Guardiniho, čestného titulu Člověk smíření a Rytířského řádu za zásluhy od prezidenta Polské republiky. Jan Pavel II. ho jmenoval konzultorem Papežské rady pro dialog s nevěřícími a Benedikt XVI. monsignorem (čestným papežským prelátem). Jeho knihy a články vycházejí ve významných nakladatelstvích v řadě zemí. Za knihu Vzdáleným nablízku obdržel Cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy za rok 2009/2010.

Zdroj: Nakladatelství Lidové noviny

————————————————

I když je člověk věřící, nemusí u své víry zůstat celý život, jak dokazuje příběh bývalého rabína Jean-Marie Setbona, který v dospělosti konvertoval od židovství ke křesťanství.

Od jarmulky ke kříži

Příběh konverze francouzského rabína
Autor: Jean-Marie Setbon
Přeložila: Markéta Štěpánková

Počet stran: 156
Vazba: brožovaná
Formát: 130×190 mm
ISBN: 978-80-7566-027-5
Doporučená cena: 249 Kč

Knihu Od jarmulky ke kříži vydalo  Karmelitánské nakladatelství.

Jean-Marie Élie Setbon vyrostl v židovské rodině, stal se dokonce rabínem, ale v dospělosti objevil Ježíše Krista a moc jeho kříže. V roce 2008 byl pokřtěn, po smrti své manželky se znovu oženil a má osm dětí.
Ukřižovaný jej zvláštně přitahoval už od chlapeckých let, ale cesta za Kristem byla dlouhá a spletitá. Jeho typicky židovský způsob vnímání se nepřestal srážet s tím křesťanským ani během přípravy na křest. Později autor napsal: „Po dlouhém putování Bůh konečně sňal závoj z mých očí. Najednou se všechno vyjasnilo, Bůh mi dal nové smýšlení a já jsem vše uviděl v novém světle. Tato kniha vypráví o obrácení. Je to ale hlavně příběh člověka, který velmi dlouho bojoval s Bohem Ježíše Krista, jenž ho očekával a dával mu znamení.“
Neobyčejný příběh, jenž dokazuje, jak nevyzpytatelné jsou cesty Boží.

O autorovi

Jean-Marie Élie Setbon se narodil roku 1964 v židovské rodině v Paříži. Už v dětství chodil tajně do baziliky Sacre Coeur, protože byl fascinován Kristem na kříži. V sedmnácti letech se blíží konverzi, ale nakonec se rozhodne hlouběji poznat židovství. Odjíždí do Izraele, aby tam studoval a stal se ortodoxním rabínem. Po návratu do Francie zakládá rodinu. Když jeho žena v roce 2004 umírá na rakovinu, Jean-Marie znovu pocítí výzvu kříže a začíná směřovat ke křesťanství…
Kniha Od jarmulky ke kříži (De la Kippa à la Croix) vzbudila ve Francii zaslouženou pozornost. Autor se nyní věnuje biblické exegezi, díky svému zakotvení v židovské i katolické tradici odhaluje posluchačům bohatství Písma svatého v celém jeho rozsahu.

Zdroj: Karmelitánské nakladatelství

————————————————

Příběh těžké zkoušky. Příběh, jak se vyrovnat se smrtí svého dítěte a stát se díky tomu silnější ženou, být oporou pro mnoho lidí ve svém okolí a inspirací. O tom všem vám bude vyprávět ve své knize Pavlína Lerchová.

Jako Fénix z popela

Příběh matky, která přežila svou dceru
Autorka: Pavlína Lerchová

Počet stran: 14
Vazba: brožovaná
Formát: 144×207 mm
ISBN: 978-80-247-3706-5
Doporučená cena: 249 Kč

Knihu Jako Fénix z popela vydalo nakladatelství Grada.

Autorka Pavlína Lerchová se ve své knize vrací k událostem starým 20 let, kdy jí zemřela prvorozená dcera Věruška. Dívenka trpěla raritním kožním onemocněním, zvaným PLEVA syndrom, kterému nakonec podlehla. Její maminka popisuje svou mnohaletou cestu k vyrovnání se s osudem, svou proměnu v ženu, která dnes dodává sílu a optimismus ostatním prostřednictvím koučingu, jemuž se věnuje.

O autorce

Pavlína Lerchová je interní kouč, trenér, lektor. Vystudovala andragogiku na UJAK Praha, Gracent – Ústí nad Labem, Obchodní Akademie Most (2013, Bc.). Úspěšně zakončila kurz pro Mentální kouče ve společnosti Neurolaboratoře Comservis.com, která se zabývá tréninkem mozku a všech kognitivních schopností špičkových sportovců, manažerů, důchodců, dětí i jednotlivců, kteří chtějí zlepšit práci svého mozku a stát se lepšími.
Od roku 2013 působí ve společnosti Česká pojišťovna a.s., kde se věnuje koučinku manažerů skupin a regionálních ředitelů v oblasti self-management aktivity, tréninku a rozvoji obchodníků v oblasti soft i hard skills.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnešních představených příběhů vás nejvíce zaujal? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeTo že byl život?
z „podzemní církve“ do labyrintu svobody

Halík, Tomáš

Nakladatelství Lidové noviny, 2018

zobrazit info o knizeOd jarmulky ke kříži
Příběh konverze francouzského rabína

Setbon, Jean-Marie Élie

Karmelitánské nakladatelství, 2018

zobrazit info o knizeJako Fénix z popela
Příběh matky, která přežila svou dceru

Lerchová, Pavlína

Grada, 2018

Napsat komentář