Kvantová fyzika originálně a s nadhledem

Kvantovy moment 1
Kvantová fyzika proniká do každodenního života, od umění až po jazyk a literaturu. Pokud vás toto téma zajímá, sáhněte po dnešní knize, díky níž odhalíte taje kvantové fyziky.

Kvantová fyzika je mimořádně náročný obor, a přesto pojmy a termíny z tohoto pole pronikly i do běžného jazyka – odkazy na princip neurčitosti či paradox Schrödingerovy kočky se objevují v beletrii i jinde, nemluvě o šarlatánech, pro které se slovo „kvantový“ stalo zaklínadlem, díky kterému je možné podstrkávat důvěřivcům všemožné léčebné prostředky a přístroje. Crease a Goldhaber, fyzik a filosof, se ve své knize snaží toto pronikání kvantové fyziky zmapovat spíš na úrovni idejí, přístupů ke světu – „neurčitost“ a „nejistota“ charakterizují postoj, který odmítá svět s pevně vytyčenými rysy ovládaný logickou kauzalitou. Při psaní neztrácejí ovšem ze zřetele vývoj samotné kvantové fyziky, a jejich podvojný výklad tak přináší originální náhled na celou problematiku. Krom fundovaného (byť nutně zjednodušeného) popisu kvantové oblasti se čtenáři dostane množství odkazů na každodenní situace či umělecká díla.

Ukázka z knihy

Newtonovský moment
Rakouský fyzik Erwin Schrödinger předložil svou dnes slavnou metaforu kočky napůl z legrace v roce 1935. Komentoval tak neschopnost svých kolegů proniknout do kvantové mechaniky. Asi těžko by si dokázal představit, že jeho kočka pevně zakotví v popkultuře, dostane se do románů a komiksů a bude se tisknout na hrnky na kávu a na trička. (str. 16)

Přečtěte si zbytek kapitoly.

O edici

Populárně naučná řada Aliter vydávaná ve spolupráci s nakladatelstvím Argo je koncipována jako „edice moderních myšlenek“, a to jak výběrem témat, tak jejich zpracováním. Přináší originální pohledy a moderní témata, často u nás zatím nezpracovaná či neznámá, která zpřístupňuje čtivou a srozumitelnou formou. Formát 130 x 200 mm, vázané s přebalem.

Kvantový moment

Autoři: Robert Crease, Alfred Scharff Goldhaber
Přeložil: Pavel Kreuziger

Počet stran: 332
Vazba: vázaná
Formát: 135×205 mm
ISBN: 978-80-257-2251-0
Doporučená cena: 350 Kč

 

Knihu Kvantový moment vydalo nakladatelství Dokořán.

O autorech

Robert P. Crease je filozof a historik vědy. Je profesorem na univerzitě Stony Brook v New Yorku, členem řady fyzikálních společností, autorem a spoluautorem desítky knih o různých oblastech fyziky (například The Great Equations: Brakthroughs in Science from Pythagoras to Heisenberg – Velké rovnice: průlomové vědecké objevy od Pythagora po Heisenberga – či The Prism and the Pendulum: The Ten Most Beautiful Experiments in Physics – Hranol a kyvadlo: deset nejkrásnějších fyzikálních experimentů), publikuje v odborném (mj. Science, New Scientist) i populárním tisku.

Alfred Scharff Goldhaber, absolvent Princetonské univerzity, pochází z rodiny slavných fyziků Gertrude Scharffové a Maurice Goldhabera, se kterými i odborně spolupracoval, je profesorem teoretické fyziky na Stony Brook; zabývá se širokým spektrem tématem od částicové fyziky přes kondenzáty a magnetické monopóly až po kosmologii a astrofyziku.

Zdroj informací: nakladatelství Dokořán


Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001 a dosud vydalo více než 600 titulů, z nichž asi 1/3 tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, holandštiny, čínštiny, italštiny, polštiny a ruštiny. Od počátku se zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKvantový moment

Crease, Robert P. – Goldhaber, Alfred Scharff

Dokořán, 2018

Napsat komentář