Nechte se provést světem umění

strucny_pribeh_umeni
Rádi byste se vyznali v umění, ale nerozeznáte impresionismus od expresionismu? Základy umění od pravěku až po konceptuální umění vás provede nová kniha od nakladatelství Grada.

Publikace Stručný příběh umění, kterou vydalo nakladatelství Grada v roce 2018, je dílem Susie Hodgeové. Od této autorky jste si mohli v češtině přečíst tituly Proč je to umění a Proč je v umění tolik nahých lidí a další zásadní otázky o umění, které pojí společný motiv – snaha přiblížit veřejnosti zajímavý svět umění.

Umění přitahuje veřejnost mimo jiné díky tomu, že dokáže zobrazit skutečnost i výsledky lidské fantazie prostřednictvím množství rozličných technik. Motivy jako emoce, láska, život či smrt mohou být vyvedeny nejrůznějšími cestami a je poutavé sledovat, jakou možnost si umělec zvolí. Zároveň však může být plejáda nejrůznějších stylů pro nepoučeného diváka matoucí. Titul Stručný příběh umění se pokouší primárně laickému čtenáři vysvětlit, jak se umění vyvíjelo, jakým způsobem vypovídá o lidech své doby a jak se vyznat v jeho jednotlivých podobách.

Kniha je rozdělena na několik tematických celků – na kapitoly Směry, Díla, Témata a Techniky. V části Směry je čtenář seznámen s jednotlivými uměleckými epochami (například se suprematismem, dadaismem, magickým realismem nebo postimpresionismem). Každá ze subkapitol, popisujících konkrétní umělecký směr, obsahuje vymezení klíčové doby, kdy působil, vyjmenovává klíčové umělce konkrétní epochy, klíčové momenty v jejím vývoji a křížové odkazy na témata a techniky, které s daným směrem souvisejí. Díky křížovým odkazům lze číst jednotlivé části samostatně nebo v kombinaci s ostatními.

Část Díla obsahuje padesát úhelných děl od slavných umělců a poskytuje tak čtenáři základní penzum znalostí, díky kterému se ve světě umění neztratí. Čtenář se prostřednictvím popisu konkrétních děl a jejich barevných reprodukcí seznámí například s Venuší Mélskou, Lovci ve sněhu, Dívkou s perlou, Výkřikem nebo s Akordeonistou. U každého díla je uveden i stručný životopis jeho autora. Oddíl Témata představuje motivy, se kterými se v umění setkáme nejčastěji. Vysvětluje, proč právě to které téma bylo oblíbené a co v kontextu s dobovou společností vyjadřovalo. Nakonec část Techniky se věnuje rozličným výtvarným technikám, od kresby tužkou až po malbu akvarelem.

Kniha Stručný příběh umění je skvělým pomocníkem pro čtenáře, který hledá publikaci, jež jej zábavnou a zároveň efektivní formou seznámí se základy umění tak, aby se v něm zvládl samostatně orientovat a eventuálně i prohlubovat své znalosti. Detailní reprodukce uměleckých děl umožňují čtenáři pozorně si prohlédnout styly jednotlivých umělců. Titul doporučuji čtenářům se zájmem o podivuhodný svět umění.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeStručný příběh umění

Hodgeová, Susie

Grada, 2018

Napsat komentář