Čeští umělci v Bretani

Bonjour, Monsieur Gauguin
Bonjour, monsieur Gauguin je obraz francouzského malíře Paula Gauguina, který umělec vytvořil ve svém bretaňském období. Stejnojmenná kniha editorovaná Annou Pravdovou představuje české umělce, kteří byli ovlivněni svým pobytem právě v Bretani.

Kniha Bonjour, Monsieur Gauguin, kterou vydala Národní galerie v Praze roku 2017, vznikla pod editorstvím Anny Pravdové. Anna Pravdová vystudovala dějiny umění na Univerzitě Karlově v Praze a na Université Paris I, Panthéon-Sorbonne v Paříži. Podílela se na několika výstavních projektech prezentujících české umění ve Francii, například Prague 1900–1938 capitale secrѐte des avant-gardes v Dijonu. Zabývá se výtvarným uměním dvacátého století se zaměřením na česko-francouzské kulturní vztahy. Kromě Anny Pravdové se na tvorbě publikace podíleli Philippe Le Stum a Kristýna Hochmuth.

Bretaň se na přelomu devatenáctého a dvacátého století stala díky pontavenské škole významným uměleckým centrem moderního umění, kam se sjížděli nejprogresivnější malíři své doby. Do Bretaně jezdili pravidelně i umělci českého původu, ať již v rámci návštěvy Francie, nebo proto, aby se tu usadili na delší čas. Publikace Národní Galerie v Praze mapuje přítomnost českých umělců v Bretani mezi roky 1850 a 1950 a hodnotí, jakým způsobem čeští umělci zachycovali drsnou krajinu Bretaně či tradiční bretaňské motivy. V knize jsou popsána výtvarná díla Jaroslava Čermáka, Antonína Chitussiho, Alfonse Muchy, Josefa Čapka, Františka Kupky, Jana Zrzavého, Aléna Diviše, Toyen či Jana Křížka.

Publikace odkazuje na stejnojmennou výstavu Národní galerie v Praze, která návštěvníkům umožní prohlédnout si díla výše uvedených českých malířů a pro srovnání je doplní o obrazy zahraničních tvůrců, jako například Paula Gauguina, Paula Sérusiera, Emila Bernarda nebo Charlese Filigera. Právě po obrazu Paula Gauguina, který vznikl v autorově tzv. bretaňském období a který symbolizuje vliv Bretaně na výtvarné umění, je kniha pojmenována. Výstava se bude konat od 16. listopadu 2018 do 17. března 2019 v Paláci Kinských a jejími kurátorkami jsou Anna Pravdová a Kristýna Hochmuth.

Text, rozdělený do kapitol věnujících se převážně jednotlivým českým umělcům (a dále vybraným tématům, představujícím především mezinárodní souvislosti problematiky), je doplněn bohatou barevnou přílohou, ve které si může čtenář prohlédnout umělecká díla, o kterých je ve výkladu pojednáváno. Tato obrazová příloha je rozsáhlejší než samotný text a kromě již zmíněných uměleckých děl českých i zahraničních malířů obsahuje dobové fotografie malířů nebo bretaňských zákoutí, která tito malíři navštěvovali. Zatímco reprodukce uměleckých děl jsou provedeny v živých barvách a čtenář si je může prohlédnout do nejmenšího detailu, dobové fotografie jsou zakomponovány do sépiově zabarvených stran, evokujících dojem starých novin nebo zašlého fotoalba.

Předností textu je skutečnost, že pomocí číselných odkazů průběžně odkazuje na zmiňovaná malířská díla, takže čtenář nemusí mezi reprodukovanými obrazy složitě vyhledávat ten, o kterém je právě řeč. Ačkoli kniha čítá kolem dvě stě padesáti stran, dominuje (jak již bylo ostatně konstatováno) obrazová příloha, čtenář se tedy nemusí obávat, že by byl uspán nezáživným výkladem vnitřní a vnější kritiky obrazů či podobných záležitostí.  Naopak lze konstatovat, že publikace je psána srozumitelným jazykem. Potěší především čtenáře s hlubším zájmem o umění.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeBonjour, Monsieur Gauguin
Čeští umělci v Bretani 1850–1950

Hochmuth, Kristýna - Pravdová, Anna - Le Stum, Philippe

Národní galerie, 2018

Napsat komentář