Rozsáhlé pojednání o dějinách Černé Hory

dejiny_cerne_hory
Černá Hora vždy byla státním útvarem, kde se stýkaly různorodé národy, náboženství a kultury. Díky tomu vznikl jedinečný územní celek s barvitou historií, o které pojednává nový přírůstek edice Dějiny států.

Obsáhlá publikace Dějiny Černé Hory, kterou vydalo roku 2017 nakladatelství Lidové noviny, je dílem Františka Šístka. František Šístek vystudoval mezinárodní teritoriální studia na FSV UK v Praze a moderní dějiny střední Evropy na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Doktorát v oboru kulturní a sociální antropologie pak obhájil na FHS UK v Praze. Nyní působí jako vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR a vyučuje balkanistiku na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Co se týče jeho zaměření, zabývá se především moderními dějinami Balkánu, zejména bývalé Jugoslávie. Soustředí se na problematiku modernizace, na obrazy a stereotypy, nacionalismus a kulturní dějiny.

Dějiny Černé Hory jsou rozsáhlou (čítají přes šest set stran) publikací mapující historii Černé Hory od nejstarších dob přes počátky moderního státu v 17. století až k italské okupaci roku 1941 a následnému období, kdy byla Černá Hora nejmenší republikou Titovy Jugoslávie. Autor v rámci své knihy přemítá nad nejrůznějšími otázkami z dějin tohoto státu. Snaží se například nalézt odpověď na otázku, proč Černá Hora dokázala ze všech balkánských států nejdéle odolávat expanzivním snahám Osmanské říše, dočteme se však i o samotné genezi Černé Hory jakožto opravdového státu za dynastie Petrovićů Njegošů.

Ačkoli nemalé části lidí se při zaslechnutí názvu „Černá Hora“ vybaví spíše známá značka jednoho alkoholického nápoje, je Černá Hora státem, který si zaslouží pozornost kvůli své strastiplné historii a rozmanité kultuře. Díky skutečnosti, že publikace Františka Šístka zahrnuje tak rozsáhlé období z historie Černé Hory, přijde si na své jak čtenář zajímající se primárně o dějiny středověku, tak nadšenec do dějin druhé světové války a poválečného období.

V rozložení knihy, ve které je více než polovina rozsahu věnována událostem 19. a 20. století, se odráží autorův zájem o moderní dějiny. Nejspíše je tento nepoměr podmíněn i skutečností, že čím starší je historické období, kterému se chce historik věnovat, tím méně pramenů pro své bádání pravděpodobně nalezne. Jednoduše řečeno, o dějinách 19. a 20. století toho víme více než o dějinách středověku a raného novověku. Přesto mají v tomto kontextu jistou výhodu ty knihy z edice Dějiny států (do které titul Dějiny Černé Hory spadá), za nimiž stojí autorský kolektiv složený z odborníků na různá historická období.

Text knihy je průběžně prokládán černobílými reprodukcemi obrazů, dobovými fotografiemi a jinými ilustracemi, které souvisejí s historií Černé Hory. Na názorných mapách může čtenář sledovat změny v rozloze území, na kterém se v různých etapách historického vývoje nacházel dnešní stát Černá Hora. Ilustrace i mapy přispívají k lepší čtivosti textu a „rozbíjejí“ jinak monotónní výklad.

Ačkoli kniha nadchne především nadšence do moderních dějin, ani středověký a raně novověký vývoj není v publikaci opomenut. Knihu tak lze označit za velmi povedené zpracování dějin Černé Hory, napsané navíc čtivým jazykem.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDějiny Černé Hory

Šístek, František

Nakladatelství Lidové noviny, 2017

Napsat komentář