Jazyk a kultura raných Indoevropanů

Rani Indoevropane v Centralni Asii a Cine
Autoři se ve svém bádání zaměřili na původní obyvatele centrální Asie a Číny a prostřednictvím lingvistiky se snažili zjistit co nejvíce o historii a prehistorii komunit obývající toto území. Publikace poslouží jako zdroj pro další bádání. 

Kniha „Raní Indoevropané v Centrální Asii a Číně“ provádí čtenáře cestou napříč časem podél Hedvábné stezky minulosti. Mnoho vědců se pokoušelo najít stopy jazykových kontaktů mezi populacemi tohoto rozsáhlého regionu, ale Blažek a Schwarz jsou prvními, kteří představili velkou syntézu důkazů o vzájemné interferenci jazykových komunit minulosti. Poté, kdy shromáždili a kriticky vyhodnotili výsledky jiných specialistů, které významnou měrou rozšířili o výsledky vlastního bádání, předkládají závěry, jež se stávají cenným zdrojem informací trvalé hodnoty. Ve své výjimečné publikaci se Václav Blažek a Michal Schwarz pokusili rekonstruovat lingvistickými metodami maximum možného o historii a prehistorii komunit obývajících vnitrozemí Euroasie severně od Himálají. Své vývody autoři ilustrují fylogenetickými modely zobrazujícími vývoj indoevropských jazyků na bázi komparativní a lexikostatistické metody. Monografie bude nepochybně sloužit po mnoho budoucích let jako východisko dalšího bádání nejen na poli středoasijské filologie.

Raní Indoevropané v Centrální Asii a Číně

Kulturní vztahy v zrcadle jazyka
Autoři: Václav Blažek, Michal Schwarz

Počet stran: 308
Vazba: brožovaná
Formát: 212×298 mm
ISBN: 978-80-7422-598-7
Doporučená cena: 299 Kč

 

Knihu Raní Indoevropané v Centrální Asii a Číně vydalo Nakladatelství Lidové noviny


Nakladatelství Lidové noviny vzniklo v roce 1993 v deníku Lidové noviny. Tento původ do jisté míry předurčil vydavatelský směr NLN. Tituly a projekty mají převážně odborný, vzdělávací a informační charakter s důrazem na mimořádnou náročnost, kvalitu a novost obsahu i zpracování. Nakladatelství se cítí odpovědné za obsah textů, které připravuje, i za myšlenky, které svou prací podporuje. Je pro něj důležité správné a bohaté užívání českého jazyka a váží si toho, že s ním spolupracuje řada vynikajících odborníků.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeRaní Indoevropané v Centrální Asii a Číně
Kulturní vztahy v zrcadle jazyka

Blažek, Václav – Schwarz, Michal

Nakladatelství Lidové noviny, 2017

Napsat komentář