Soukromé životy králů a císařů

cesti_panovnici
Od roku 1526 do roku 1918 se na českém trůně vystřídala řada rozdílných osobností. Některé se nesmazatelně zapsaly do našich dějin a i dnes si je často připomínáme, jiné bývají v současných historických výkladech spíše opomíjeny. Jací to ale byli lidé? Jaké byly jejich každodenní starosti, záliby a vrtochy?

Snad každý si z výuky pamatuje královnu Marii Terezii jako zakladatelku povinné školní docházky. Víte ale, že také v celé monarchii zarytě potírala prostituci, pravděpodobně proto, že žárlila na svého milujícího, ale záletného manžela Františka Štěpána Lotrinského? Nebo že její dědeček, císař Leopold I. Habsburský, měl natolik silný dolní ret, že nebyl schopen zavřít ústa, a dokonce si příteli postěžoval, že mu do nich prší? Víte, že ostatky Jana Jessenia byly po jeho popravě ještě rozčtvrceny, protože existovaly obavy, že by se jej některý z jeho žáků mohl pokusit přivést zpět k životu?

Kniha Stanislavy Jarolímkové Co v učebnicích nebývá aneb Čeští panovníci, jak je (možná) neznáte 2 začíná tam, kde skončil první díl stejnojmenné série – v roce 1526, kdy na český trůn usedl Ferdinand I., první z dlouhé řady panovníků habsburské dynastie, jež u nás s dvěma krátkými přestávkami vládla až do vzniku Československé republiky v roce 1918. Sleduje však nejen vladařské úspěchy a nezdary jednotlivých panovníků, ale především jejich soukromý život. Popisuje, jak který vládce vypadal a jak chodil oblečený, jakým zálibám se věnoval ve volném čase, jaké vztahy měl se zbytkem své rodiny, s kým si dobře rozuměl a koho naopak nesnášel. Všechny tyto osobní radosti i starosti a méně známé povahové rysy měly samozřejmě vliv i na kroky, které jednotliví panovníci během své vlády podnikli, a kniha je tak mnohdy objasňuje. Vedle toho uvádí i řadu zajímavých faktů o událostech, jež jsou s vládami jednotlivých panovníků spojeny, například o třetí pražské defenestraci nebo o povolání jezuitů do Čech.

Kniha, kterou vydalo nakladatelství Motto, je velmi důkladně odborně zpracovaná, opírá se o široký seznam zdrojů a předkládá čtenáři ohromující množství informací, v žádném případě se však nejedná o nudnou učebnici dějepisu. Údaje o bitvách a královských nařízeních jsou zde prokládány zajímavostmi, komickými příhodami i dnes již těžko pochopitelnými pověrami, kterým tehdejší obyvatelé českých zemí věřili. Díky této všestrannosti je kniha nejen velmi zábavná, ale také odhaluje překvapivé souvislosti a umožňuje čtenáři lépe pochopit okolnosti kroků a rozhodnutí, jež panovníci činili.

Důležitou předností knihy je také to, že ačkoli se soustředí především na zajímavosti a informace, které ve školních hodinách běžně nezaznívají, nepředpokládá u čtenáře nijak hluboké znalosti. Všechna fakta, která jsou potřebná k porozumění historické situaci, jsou ve výkladu zmíněna, a tak ani ti, kdo v českých dějinách spíše tápou, nemusejí mít obavu, že jim kvůli tomu něco podstatného unikne.


Přečtěte si také recenzi na další z knih Stanislavy Jarolímkové Co možná nevíte o životě našich předků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeCo v učebnicích nebývá aneb Čeští panovníci, jak je (možná) neznáte 2

Jarolímková, Stanislava

Motto, 2017

Napsat komentář