Nové Dějiny Ruska

Dejiny Ruska_nove
Zajímá vás bohatá historie Ruska od středověku až po současnost? Ruská kultura, politika, hospodářství i náboženství? Přečtěte si nově vydané Dějiny Ruska!

Nové Dějiny Ruska jsou kolektivní prací pěti českých historiček a historiků. V chronologicky vymezených částech (Kyjevská Rus, Moskevská Rus, 18. století, 19. století, sovětské období ruských dějin, Rusko po roce 1991) jsou zmapovány hlavní vývojové linie ruských dějin od raného středověku až do současnosti. Vedle zachycení klíčových událostí politického rázu autoři věnují pozornost také otázkám hospodářského, sociálního, kulturního a náboženského vývoje Ruska. Jedním z hlavních cílů je přiblížit českému čtenáři ruské dějiny způsobem reflektujícím nejnovější výsledky světového bádání.

Od roku, kdy v NLN – Nakladatelství Lidové noviny spatřily světlo světa Dějiny Ruska autorů Milana Švankmajera, Václava Vebera, Zdeňka Sládka a Vladislava Moulise, uplynulo již více než dvacet let. O jejich oblibě svědčí četné dotisky, úpravy i doplnění. Dějiny Ruska z „Lidovek“ se staly nedílnou součástí mnoha českých knihoven a jsou často tím prvním, po čem sáhne nejeden student či člověk se zájmem o ruskou zemi a její pohnuté osudy. Dvacet let je však i doba, kdy dospěla nová generace českých rusistů a historiků a s nimi i nové pohledy, ale především nové možnosti, nová literatura či objevné interpretace známých i dosud opomíjených pramenů. A tak jsme s úctou ke generaci učitelů, ale s vlastními názory a pohledy na minulost začali psát „nové“ Dějiny Ruska. Výsledek naší práce držíte právě v rukou.

 

Dějiny Ruska

Autoři: Kateřina Hloušková, Jitka Komendová, Michal Řoutil, Michal Téra, Zbyněk Vydra

Počet stran: 504
Vazba: vázaná
Formát: 160×210 mm
ISBN: 978-80-7422-324-2
Doporučená cena: 439 Kč

Knihu Dějiny Ruska vydalo Nakladatelství Lidové noviny v edici Dějiny států.

 

O autorech

Mgr. Kateřina Hloušková, Ph.D., vystudovala historii na Masarykově univerzitě, nyní působí v Centru pro studium demokracie a kultury, věnuje se především diplomatickým a kulturním vztahům novověké Evropy.

Informace byly čerpány ze stránek Nakladatelství Lidové noviny.

Mgr. Jitka Komendová, Ph.D., působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Specializuje se na kulturní dějiny východní Evropy ve středověku.

Informace byly čerpány ze stránek Nakladatelství Lidové noviny.

Mgr. Michal Řoutil, Ph.D., vystudoval rusistiku na Univerzitě Karlově. Odborně se zaměřuje především na dějiny ruské středověké a raně novověké kultury.

Informace byly čerpány ze stránek Nakladatelství Lidové noviny.

Mgr. Michal Téra, Ph.D., vystudoval historii a slovanské literatury na Univerzitě Karlově, nyní působí na Univerzitě Pardubice. Specializuje se na raně středověké dějiny slovanských národů.

Informace byly čerpány ze stránek Nakladatelství Lidové noviny.

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D., vystudoval historii na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě, nyní působí na Univerzitě Pardubice. Zabývá se evropskými (a ruskými) dějinami 19. a 20. století.

Informace byly čerpány ze stránek Nakladatelství Lidové noviny.

 

Dějiny států

V edici Dějiny států Nakladatelství Lidové noviny vyšla již řada zajímavých publikací o nejrůznějších zemích, např. Dějiny MongolskaDějiny Iráku, Dějiny Indie, Dějiny Španělska nebo Dějiny Makedonie.


Nakladatelství Lidové noviny vzniklo v roce 1993 v deníku Lidové noviny. Tento původ do jisté míry předurčil vydavatelský směr NLN. Tituly a projekty mají převážně odborný, vzdělávací a informační charakter s důrazem na mimořádnou náročnost, kvalitu a novost obsahu i zpracování. Nakladatelství se cítí odpovědné za obsah textů, které připravuje, i za myšlenky, které svou prací podporuje. Je pro něj důležité správné a bohaté užívání českého jazyka a váží si toho, že s ním spolupracuje řada vynikajících odborníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDějiny Ruska

Hloušková, Kateřina - Komendová, Jitka - Řoutil, Michal - Téra, Michal - Vydra, Zbyněk

Nakladatelství Lidové noviny, 2017

Napsat komentář