Bohaté dějiny Makedonie

Miroslav Kouba_Jan Rychlik_Dejiny Makedonie
Makedonie, vnitrozemský stát nacházející se na Balkánském poloostrově, má za sebou poměrně divokou minulost. Chcete se dozvědět více o její bouřlivé a zajímavé historii? Přečtěte si Dějiny Makedonie!

Kniha je první původní českou syntetickou prací o dějinách Makedonie od antiky přes středověk až do současnosti. Ukazuje složitý vývoj oblasti, která v minulosti sice nikdy neměla ani konkrétní hranice, ani jasně etnicky definované obyvatelstvo, avšak přesto má svou bohatou historii.

Rozhodující důraz je položen na novodobé dějiny od Berlínského kongresu (1878), především pak na politické dějiny Makedonie od jejího rozdělení mezi Srbsko, Bulharsko a Řecko po druhé balkánské válce (1913). Práce si všímá odlišného vývoje v různých částech Makedonie v meziválečném období a za druhé světové války. Dále se kniha věnuje okolnostem vzniku svazové Lidové republiky Makedonie v rámci Titovy Jugoslávie (1944) a příčinám vzniku nezávislé Makedonské republiky (1991). Součástí knihy je i přehled vývoje makedonské kultury od Miroslava Kouby.

 

Dějiny Makedonie

Autoři: Miroslav Kouba, Jan Rychlík

Počet stran: 472
Vazba: vázaná
Formát: 160×210 mm
ISBN: 978-80-7422-562-8
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu Dějiny Makedonie vydalo Nakladatelství Lidové noviny v edici Dějiny států.

 

Jan Rychlík

Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (* 1954) působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na české a slovenské dějiny 19. a 20. století a na dějiny Balkánu. Je autorem celé řady studií a článků, knižních monografií Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914–1945 (1997), dále Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945–1992 (1998) a Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1989–1992 (2002), a syntéz Dějiny Bulharska (2000), Dějiny Slovinska (2011), Dějiny Chorvatska (2007) a Dějiny Makedonie (s M. Koubou, 2003), spoluautorem Dějin Srbska (2004) a editorem edice Korespondence T. G. Masaryka se slovenskými veřejnými činiteli (2007). Ve Vyšehradu vyšlo jeho zpracování dějin formování balkánských národů habsburské a osmanské monarchie Mezi Vídní a Cařihradem (2009).

Informace o autorovi byly čerpány ze stránek nakladatelství Vyšehrad.

 

Miroslav Kouba

PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D. (* 1979) se zaměřuje mj. na formování novodobých etnických a kulturních identit slovanských národů a rovněž na dějiny jejich kultur. Zabývá se nejen mezislovanskými kulturními vztahy, ale také vztahy Balkánu a Orientu. Zajímá se taktéž o literaturu a jihoslovanský folklór.

 

Dějiny států

V edici Dějiny států Nakladatelství Lidové noviny vyšla již řada zajímavých publikací o nejrůznějších zemích, např. Dějiny Mongolska, Dějiny Iráku nebo Dějiny Indie.


Nakladatelství Lidové noviny vzniklo v roce 1993 v deníku Lidové noviny. Tento původ do jisté míry předurčil vydavatelský směr NLN. Tituly a projekty mají převážně odborný, vzdělávací a informační charakter s důrazem na mimořádnou náročnost, kvalitu a novost obsahu i zpracování. Nakladatelství se cítí odpovědné za obsah textů, které připravuje, i za myšlenky, které svou prací podporuje. Je pro něj důležité správné a bohaté užívání českého jazyka a váží si toho, že s ním spolupracuje řada vynikajících odborníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDějiny Makedonie

Kouba, Miroslav - Rychlík, Jan

Nakladatelství Lidové noviny, 2017

Napsat komentář