Dluhová krize v Řecku

Recka tragedie 1
Řecko už není bráno jen jako země, kam během léta míří davy turistů. Stalo se známé i díky své dluhové krizi. Právě na její kořeny a důvody se zaměřují autoři dnešního knižního tipu. Předkládají odlišný obraz evropské politiky a ekonomiky než média.

Kniha Řecká tragédie odhaluje skutečné kořeny dluhové krize v Řecku. Vychází z historického, ekonomického a politického pozadí řeckého vývoje a řeckou krizi v mrazivé analýze ukazuje jako jeden z důsledků mocenského soupeření v Evropské unii. Kriticky zkoumá neblahou roli, kterou sehrává dnešní Německo, a demonstruje antidemokratické praktiky některých lídrů Evropy i jednotlivých států. Je to jiný, zasvěcený a dramatický obraz evropské politiky a ekonomiky, než jaký běžně prezentují média.

Ukázka z knihy

Německo se stalo klíčovou zemí po roce 2008, když se mu podařilo na různých úrovních prosadit své pozice a představy o hospodářské politice. Proto se nyní podívejme podrobněji, jaké jsou determinanty německých priorit.Německý přístup k ekonomice v sobě zakotvuje jednak národní traumata doplněná o moralistní přístup. To je sama o sobě katastrofální kombinace, neboť když se některá ekonomická otázka postaví jako otázka morální, je debata de facto vyloučena. Místo analýzy se ocitáme ve světě boje dobra a zla.
Německé přístupy vnesly jako jednu z priorit do ekonomického řízení pozici věřitele (resp. nikoliv dlužníka). Být věřitelem je jen odrazem německých představ o správném hospodaření (není vhodné používat pojem hospodářská politika). V německém pojetí existují určité univerzální ctnosti, které by měly být naplňovány. A bohužel je zcela ignorováno, že v rámci makroekonomiky, či dokonce globální ekonomiky se jedná o nemožnosti. Nejde o to se samoúčelně zabývat německými obsesemi, kdyby neměly takový dopad na podobu eurozóny a nestavěly hráz nutným změnám – pokud má eurozóna přežít.

Řecká tragédie

Autoři: Ilona Švihlíková, Konstantinos Tsivos

Počet stran: 295
Vazba: brožovaná
Formát: 128×200 mm
ISBN: 978-80-87683-69-9
Doporučená cena: 298 Kč

 

 

Knihu Řecká tragédie vydalo nakladatelství Novela bohemica.

O autorech

Ilona Švihlíková je česká ekonomka. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor mezinárodní obchod a komerční jazyky. Původně působila na VŠE jako asistentka. Dnes působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Píše do internetových mediích, jako např. v Britských listech, E15, Pro a Proti nebo Deníku Referendum. Publikuje také i v zahraničí např. na Slovensku, v Německu, Rakousku a ve Velké Británii.

Zdroj informací: kosmas.cz

Konstantinos Tsivos je novinář, historik a překladatel. Narodil se v Řecku, ale od roku 1994 žije v Praze. Vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze a jako novinář působil v řeckých médiích, řadu let pracoval na tiskovém oddělení řeckého velvyslanectví v ČR. Od roku 2007 se věnuje vědecké dráze a vyučuje na Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako vedoucí oboru novořecká filologie, vede kurzy o dějinách Řecka a novořeckých reáliích. Dlouhodobě se věnuje otázkám řecké občanské války, politické emigrace, řecko-tureckým vztahům a současné řecké krizi.

Zdroj informací: kosmas.cz


Nakladatelství Novela bohemica založil v roce 2009 literární publicista a redaktor Zdenko Pavelka, dlouholetý editor Salonu, literární přílohy deníku Právo. Nakladatelství je od počátku zaměřeno především na vydávání a podporu původní české beletristické, esejistické a memoárové tvorby, po prvních letech existence se jeho produkce rozšířila také o překladové tituly. Ve středu zájmu stojí kvalitní literatura starší i nejnovější a významné osobnosti českého kulturního života v širších souvislostech.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeŘecká tragédie

Švihlíková, Ilona – Tsivos, Konstantinos

Novela bohemica, 2017

Napsat komentář