Náboženská alegorie

poutnikova-cesta-perex
Sledujte cestu poutníka, který se vydal ze světa zkázy plného nástrah do věčné nebeské blaženosti. Román vznikl v Anglii, řadí se mezi nejdůležitější náboženské spisy a dočkal se překladu do více než dvou set jazyků. 

Poutníkova cesta z tohoto světa do světa budoucího je slavná alegorie předznamenávající vznik románu jako žánru, poprvé vydaná v roce 1678. Je všeobecně považována za jeden z nejdůležitějších náboženských spisů v historii anglické literatury. V průběhu následujících tří staletí byla Poutníkova cesta přeložena do více než dvou set jazyků a až do dnešních dnů se román dočkává stále nových vydání po celém světě. České překlady tohoto alegorického putování křesťana ze světa zkázy plného nástrah do věčné nebeské blaženosti se objevují již od 19. století. V tomto novém vydání přináší nakladatelství Stefanos moderní, ale již osvědčený překlad Tomáše Míky. Kniha obsahuje rovněž dobové ilustrace Harolda Coppinga, uznávaného anglického ilustrátora Bible.

Poutnikova cesta 2

Ukázka z knihy

Poutnikova cesta 4

Na své cestě tímto pustým světem jsem náhodou natrefil na jedno místo, kde byla malá jeskyňka, a uložil jsem se na tom místě ke spánku, a co jsem spal, zdál se mi sen. V tom snu jsem viděl muže oděného v poskvrněný šat, který stál zády k svému domu, v ruce držel nějakou knihu a na zádech měl převeliké břemeno. Díval jsem se dál a viděl, jak otevírá tu knihu a čte si v ní. A jak tak četl, začal plakat a celý se roztřásl, a když už se nemohl déle ovládnout, hořce zanaříkal: „Co mám dělat?“

V tomto stavu tedy přišel domů a snažil se seč mohl skrýt před ženou a dětmi své soužení. Dlouho však mlčet nedokázal, neboť mlčením se jeho trýzeň jen zvětšovala. Nakonec se tedy své ženě a dětem svěřil s tím, co ho trápí, a takto k nim promluvil: „Má milovaná ženo i vy, dítky mého srdce, já, který vás mám tolik rád, jsem dočista ztracen kvůli břemenu, které nesmírně tíží má bedra, a navíc vím zcela bezpečně, že toto město, v němž žijeme, bude vyvráceno ohněm z nebe a uprostřed toho strašlivého ničení bídně zahynu já i ty, má ženo, i vy děťátka má nejdražší, pokud se nenalezne nějaký způsob (a dosud mi není známo jaký), jak této zkáze uniknout a zachránit se.“ Jeho slova je nesmírně poděsila. Ne snad proto, že by považovali to, co řekl, za pravdivé, ale proto, že si pomyslili, že se mu do hlavy vrazil nějaký rapl, a jelikož se už stmívalo a oni doufali, že spánek by mohl jeho rozrušenou mysl zklidnit, poslali ho honem spát. Noc však pro něj byla stejně těžká jako den, a místo, aby spal, celou noc provzdychal a proplakal. Ráno pak chtěli vědět, jak se mu daří. „Je to čím dál horší,“ odpověděl a znovu začal mluvit tak jako předtím, oni se však vůči němu začali zatvrzovat. Mysleli si také, že mu vyženou pomatenost z hlavy drsným a nevlídným zacházením. Jednou se mu vysmívali, jindy mu domlouvali a jindy si ho zase vůbec nevšímali. Začal se tedy zavírat ve své komůrce a tam se za ně modlil, litoval je a naříkal také nad svou vlastní bídou. Chodil také na osamělé procházky do polí a tam si někdy četl, někdy se modlil, a tak uplynulo několik dní.

Poutnikova cesta 3

Poutníkova cesta z tohoto světa do světa budoucího

Autor: John Bunyan
Přeložil: Tomáš Míka

Počet stran: 216
Vazba: vázaná
Formát: 130×200 mm
ISBN: 978-80-87081-61-7
Doporučená cena: 388 Kč

 

Knihu Poutníkova cesta z tohoto světa do světa budoucího vydalo nakladatelství Stefanos.

O autorovi

John Bunyan žil v 17. století v Anglii. Kromě psaní náboženských textů se věnoval i kázání a dalším duchovním činnostem. Pro svou víru byl i několikrát vězněn. Zemřel v Londýně ve věku 59 let.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePoutníkova cesta z tohoto světa do světa budoucího

Bunyan, John

Stefanos, 2017

Napsat komentář