Vyhrajte výlet zpět v čase až do 17. století

zelezna-koruna-perex
Čtete rádi historické romány? Zajímá vás, jak se v našich zemích žilo v dobách minulých? V tom případě vám nabízíme možnost vrátit se do roku 1680 a připojit se k vyslanci francouzského krále a jeho tajemníkovi na jejich cestě.

Situace v Čechách v dobách minulých

Již po několik desetiletí, od nešťastné bitvy bělohorské, panuje krutě v Čechách cizí šlechta na konfiskacemi snadno nabytých statcích. Píše se rok 1680, který doprovází mocné nebeské znamení – Kirchova kometa, jedna z největších komet posledních staletí. V té době přichází do Prahy vyslanec francouzského krále Ludvíka XIV. se svým tajemníkem, rytířem Kaplířem ze Sulevic, potomkem rodu českých exulantů, jehož děd byl mezi sedmadvaceti pány popravenými roku 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Oba muži přicházejí s tajným posláním vyvolat lidové povstání, které by otřáslo císařstvím a odstranilo z trůnu habsburský rod. Motivy obou šlechticů jsou však zcela odlišné. Zatímco francouzský vyslanec markýz de Vitry spřádá pouhé politické intriky, které mají zajistit větší moc jeho pánu, rytíř Kaplíř touží pomstít prolitou krev nejlepších mužů své země a svůj národ vyvést z krutého ujařmení. Za pomoci českých a uherských spojenců tak povstává revolta, která má pohnout světovými dějinami. Dramatický a strhující příběh intrik a klamných věšteb, i výbuch útlakem nahromaděného lidového hněvu tak nezadržitelně přichází k svému rozuzlení…

Kniha je rovněž zajímavou sondou do venkovského náboženského života té doby, zejména s ohledem na spisovatelovo čerpání z autentických historických materiálů.

 

Železná koruna

Autor: Josef Svátek

Vydalo: nakladatelství Stefanos
Počet stran: 448
Vazba: vázaná
Vydáno: 12/2016
ISBN: 978-80-87081-52-5

Přečtěte si více o knize Železná koruna, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Stefanos. A nezapomeňte ani na ukázku.

 

Ukázka z knihy

„Nuže tedy kupředu, Lidko,“ odvětil přívětivě, potěšen jsa touto příjemnou shodou, která jej již bez dalšího prodlévání k cíli jeho cesty přivést měla.
„Měli bychom se dát přímo tady lesem dolů,“ ujala se Lidka opět slova, když se již v lese ocitli, „ale nezajdeme si mnoho, dáme-li se dříve tudy ke starému hradu, načež se odtamtud nejsnáze dostaneme přes potok a na půdu panství hodkovského, kde myslivci čestínští už žádné právo k nám nemají, i kdyby nás nakrásně dostihli.“
„Myslím, že také zde na nás právo nemají,“ prohodil rozmarně cizinec, jenž tušil, proč Lidka cestu kolem zřícenin hradu Čestína volí.
„Vždyť jste sám pravil, že by vám pochopové čestínští málo vděčili za to, že jste je za nos vodil,“ namítla rychle dívka, jejíž bystrý rozum se v každém slově jevil.
„To je pravda,“ zněla odpověď cizincova, „ale zdá se mi, že přece jiná příčina tě vede k starému hradu.“
„Nuže ano,“ přiznávala se dívka s prostě milou upřímností. „Doufám, že tam naleznu Prokopa, neboť tam na svém útěku nejbezpečnější skrýš nalezl a dostane se odtamtud nejrychleji z obvodu šibenic čestínských, kterým se již tak dlouho posmívá.“

 

Vyhrajte knihu Železná koruna

Francouzský vyslanec krále Ludvíka XIV. markýz de Vitry a rytíř Kaplíř ze Sulevic v roce 1680 přichází do Čech, aby zde splnili své tajné poslání. Tím není nic jiného, než vzbouřit lid a vyvolat povstání, které by pohnulo světovými dějinami. Oba však mají i jiné motivy, proč se na cestu vydali. A právě o nich si můžete přečíst v dramatickém a strhujícím historickém románu českého novináře, prozaika a kulturního historika Josefa Svátka.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Stefanos vám přinášíme soutěž, ve které tři z vás mohou knihu Železná koruna vyhrát . Stačí, když u soutěžní otázky vyberete jedinou správnou odpověď ze tří možností, a výhra může být vaše. Hodně štěstí!

Soutěž o knihu Železná koruna
probíhá od 4. do 17. prosince 2016.

Náš tip pro ty, kteří tuto soutěž ještě moc neznají: Netipujte na začátku soutěže příliš vysoko! Jednou denně můžete své tipy upravovat a zvýšit tak šanci na výhru.

Související soutěž

Soutěž o 3 historické knihy Železná koruna

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeŽelezná koruna
Román ze sedmnáctého století

Svátek, Josef

Stefanos, 2016

Napsat komentář