Získejte návrat do Čech z dob minulých

zelezna-koruna-perex
Díváte se rádi prostřednictvím historickým románům do minulosti? V tom případě vám nabízíme zajímavý výlet do sedmnáctého století, kdy do Prahy přichází vyslanec francouzského krále Ludvíka XIV. se svým tajemníkem. Přečtěte si více o jejich poslání.

Revolta v Čechách

Již po několik desetiletí, od nešťastné bitvy bělohorské, panuje krutě v Čechách cizí šlechta na konfiskacemi snadno nabytých statcích. Píše se rok 1680, který doprovází mocné nebeské znamení – Kirchova kometa, jedna z největších komet posledních staletí. V té době přichází do Prahy vyslanec francouzského krále Ludvíka XIV. se svým tajemníkem, rytířem Kaplířem ze Sulevic, potomkem rodu českých exulantů, jehož děd byl mezi sedmadvaceti pány popravenými roku 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Oba muži přicházejí s tajným posláním vyvolat lidové povstání, které by otřáslo císařstvím a odstranilo z trůnu habsburský rod. Motivy obou šlechticů jsou však zcela odlišné. Zatímco francouzský vyslanec markýz de Vitry spřádá pouhé politické intriky, které mají zajistit větší moc jeho pánu, rytíř Kaplíř touží pomstít prolitou krev nejlepších mužů své země a svůj národ vyvést z krutého ujařmení. Za pomoci českých a uherských spojenců tak povstává revolta, která má pohnout světovými dějinami. Dramatický a strhující příběh intrik a klamných věšteb, i výbuch útlakem nahromaděného lidového hněvu tak nezadržitelně přichází k svému rozuzlení…

Kniha je rovněž zajímavou sondou do venkovského náboženského života té doby, zejména s ohledem na spisovatelovo čerpání z autentických historických materiálů.

 

Železná koruna

Autor: Josef Svátek

Vydalo: nakladatelství Stefanos
Počet stran: 448
Vazba: e-kniha
Vydáno: 10/2016
ISBN: 978-80-87081-53-2 (KF8+Mobi), 978-80-87081-54-9 (EPUB)

Přečtěte si více o knize Železná koruna, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Stefanos. A nezapomeňte také na ukázku.

 

Papírová kniha vychází v druhé polovině listopadu.

 

Ukázka z knihy

„Prokop je hodný hoch a tatíček mu přeje, jen kdyby tu nezřízenou choutku po pytlačení neměl.“
„Zato zdá se být dobrým střelcem,“ pravil položertovně cizinec, „neboť jsem pozoroval, že srnec, jejž myslivcům čestínským před nosem ulovil, měl ránu přímo v čele a taková trefná ruka se nikdy neztratí.“
„Ba naopak,“ namítala dívka smutně, „bojím se, že ho jednou do zkázy přivede, jaká by ho před chvílí také stihla, kdyby nebylo vašeho nenadálého přispění, které myslivce čestínské na nepravou stranu svedlo.“
„Tím mi připomínáš,“ zvolal pojednou cizinec, „že by mi to mohlo nelibý vděk od těchto myslivců přinést, kdyby mne zde ještě zastihli, až se unaveni svým marným rozezlením do Čestína vracet budou. Odvděčíš se mi tudíž za Prokopa, povíš-li mi, kudy se dostanu k poustevně bratra Ivana, která je prý poblíž zřícenin hradu Čestína.“
„Ani půl hodinky není odtud k poustevně, která již na půdě našeho panství leží,“ odpovídala dívka ochotně. „Přejete-li si, ráda vás tam zavedu, neboť i můj tatíček a jiní naši sousedé navštěvují často bratra poustevníka, který se asi před dvěma lety v opuštěné poustevně na druhé straně vrchu usadil a svými moudrými radami mezi lidem na našem panství mnoho přátel si získal.“
„To rád slyším, že bratr Ivan tak dobrou pověst v krajině požívá,“ pravil cizinec s vážným přízvukem. „Ještě milejší pak mi je, že mně dalšího hledání ušetříš, neboť zanedlouho bude v těchto lesích již šero. Rychle tedy, statečná dívko, kupředu, abychom se ještě před nocí k poustevně dostali.“

 

Josef Svátek

Josef SvátekNarozen 24. února 1835 v Praze. Josef Svátek byl český novinář, kulturní historik a spisovatel. Působil v časopise Čas, později v Pražských novinách a Pražském deníku. Napsal mnoho historických románů zachycujících zachycujících zejména období 16.–18. století, například Bitva bělohorská, Sedláci u ChlumcePaměti katovské rodiny Mydlářů v Praze či výše zmíněná Železná koruna. Zemřel 9. prosince 1897 v Praze.

 

Vyhrajte e-knihu Železná koruna

Píše se rok 1680 a v Čechách krutě vládne cizí šlechta. V té době míří do Prahy dva muži splnit své tajné poslání. Francouzský vyslanec krále Ludvíka XIV. markýz de Vitry a rytíř Kaplíř ze Sulevic mají vyvolat povstání, které by svrhlo z trůnu habsburský rod. Zatímco markýz pouze spřádá politické intriky, rytíř Kaplíř touží po krvavé pomstě. Jak se celá situace vyvine? Začtěte se do elektronické verze historického dramatického příběhu Josefa Svátka, který právě nyní vychází ve formátech EPUB a Kindle.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Stefanos vám přinášíme soutěž, ve které tři z vás mohou vyhrát e-knihu Železná koruna ve formátu EPUB nebo Kindle. Stačí, když u soutěžní otázky vyberete jedinou správnou odpověď ze tří možností, a výhra může být vaše. Hodně štěstí!

Soutěž o e-knihu Železná koruna
probíhá od 21. října do 3. listopadu 2016.

Náš tip pro ty, kteří tuto soutěž ještě moc neznají: Netipujte na začátku soutěže příliš vysoko! Jednou denně můžete své tipy upravovat a zvýšit tak šanci na výhru.

Související soutěž

Soutěž o 3 elektronické knihy Železná koruna

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeŽelezná koruna
Román ze sedmnáctého století

Svátek, Josef

Stefanos, 2016

Napsat komentář