Minulost si najde každého

Ludlum_BourneovoUltimatum
Hon na Bournea se snadno změní v hon na Šakala. Chvílemi je těžké odhadnout, kdo pronásleduje koho, ale vždy je třeba hledět na základní hodnoty. Ochrana rodiny může svázat zabijákovy ruce, ale může jeho síly i znásobit nepřekonatelnou motivací. Jason Bourne znovu dokazuje, že není jen mýtem.

V rámci nových vydání přibyla k prvnímu a druhému dílu i reedice třetího pokračování bourneovské ságy s názvem Bourneovo ultimátum (The Bourne Ultimatum, 1990, česky prvně 2007) od Roberta Ludluma. Překlad připravil pro první vydání v roce 2007 Dalibor Míček.

O americkém autorovi Robertu Ludlumovi (1927–2001) jsme si ještě v recenzích jeho předchozích děl neprozradili, že sám jeho životní osud připomíná v mnohém jeho dílo. Už samotný fakt, že byl adoptovaným dítětem a o svých biologických rodičích nevěděl zhola nic, připomíná trochu právě Bourneovo hledání vlastní identity. Dalším osudovým bodem jeho tehdy ještě mladého života je neúspěšný pokus o vstup do armády během druhé světové války – bylo mu patnáct a nebyl tedy přijat. Během studií se seznámil s mnoha budoucími příslušníky výzvědných služeb, a koneckonců jeho první žena Mary měla přímé vazby na Pentagon. Není tedy divu, že Ludlumovo dílo se zaměřovalo na témata, jež znal a také jimiž proslul. A stejně tak je z tohoto pohledu nejspíš i zřejmá paralela mezi jeho první ženou a postavou manželky Jasona Bournea – stejné jméno a stejně pronikavá inteligence. Mary byla bez pochybnosti ženou Ludlumova života. Když v roce 1996 zemřela na rakovinu, byla to pro Roberta Ludluma obrovská rána. Jakkoli dokonalý se jeho život zdál, jakkoli silný a bystrý Ludlum byl, přeci podlehl té nejobyčejnější chlapské slabosti. Do jeho života naplněného bohatstvím vstoupila nová žena, Karen. Už její zásadní odpor k podpisu předmanželské smlouvy, následovaný intenzivní snahou separovat Roberta od jeho rodiny, mu měl být varováním. Ale zoufalý muž, jehož svět, jak jej znával, skončil, podlehl smutku a neviděl zřejmé. A i když oficiálně nebylo nikdy potvrzeno, že by šlo o záměrný útok, fakt, že Robert Ludlum byl v roce 2001 ošklivě popálen a přiotráven během záhadného požáru ve svém vlastním domě, zatímco jeho druhá žena Karen si v kuchyni připravovala pití a na příjezd hasičů reagovala popudlivě, vzbuzuje nehezké představy o příčinách Ludlumova zranění, jemuž nedlouho po nejspíš předčasném návratu z nemocnice přeci jen podlehl. Z následného vyjádření Ludlumova synovce se Karen v roli truchlící vdovy orientovala především na starost o dědictví strýčkova nemalého majetku.

Vraťme se ale do literárního světa zločinu na nejvyšší úrovni. Bourneovo ultimátum stylově nevybočuje z předchozích dvou dílů. David Webb, alias Jason Bourne, žije se svojí ženou Marií a nyní již dvěma dětmi svůj po nějakou dobu klidný život coby vysokoškolský profesor. To se má ale záhy změnit. Třináct let od své amnézie a pařížského znovu hledání své identity (Bourneova totožnost) a pět let po honu na svého dvojníka v Hong Kongu a Číně (Bourneův mýtus) se na scéně objevuje obávaný terorista Carlos, neboli Šakal. A neprahne po ničem jiném než po Bourneově životě. Neváhá využít jakýchkoli prostředků a neštítí se žádné špatnosti. A tak se cílem vedle Bournea samotného stává i jeho rodina, jeho přátelé a kolegové z minulosti. A aby věci nebyly tak jednoduché, odkrývají Jason Bourne a Alex Conklin rozsáhlé spolčení dědiců původní Medůzy. Členové této Medůzy ale nebyli rekrutováni z řad zoufalců a zločinců, ale z řad vlivných důstojníků, z nichž se po těch dvaceti letech staly osobnosti natolik vlivné, že to až bere dech. Dokonce i takový praktik a zkušený operativec i analytik jako Alex Conklin je svými objevy vyděšen. Vlákna druhé organizace, již zplodil Saigon spolu s tou první, sahají na místa na takové posty, jakými jsou šéf zásobovacího oddělení Pentagonu, šéf sboru náčelníků štábů, nebo dokonce vrchní velitel NATO. A někdo z nich nejspíš spolupracuje se Šakalem třeba tím, že odkrývá hluboko pohřbená tajemství, pro Jasona Bournea smrtelně nebezpečná. A samozřejmě nejenom pro něj. Jason odesílá Marii s dětmi do mylně předpokládaného bezpečí a sám s Conklinem začínají hon na Carlose a jeho přisluhovače. Jako obvykle, je to boj na život a na smrt.

Bourneovo ultimátum má kromě pořadového čísla tři ještě jedno smutné privilegium. Je poslední bourneovkou, již napsal sám Robert Ludlum. Další díl, Bourneův odkaz (The Bourne Legacy, 2004, česky 2009), již napsal v rámci Ludlumova odkazu Erich van Lustbader, autor všech dalších Bourneových dobrodružství od té doby. Na letošní léto je naplánováno vydání již třináctého pokračování pod názvem The Bourne Enigma. Doufejme tedy, že se česká čtenářská veřejnost svého překladu dočká jen s drobným zpožděním, jak se koneckonců u nakladatelství Domino stává dobrým zvykem.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeBourneovo ultimátum

Ludlum, Robert

Domino, 2016

Napsat komentář