Když doba hříchu nepřála

purkmistrova dcera
Steven Ozment ve své mikrohistorické studii čtenářům přibližuje život dcery purkmistra ve městě Hall. Dcery, která doplatila na to, že její vášnivá povaha se nehodila do doby, v níž žila.


Autorem knihy Purkmistrova dcera, opatřené podtitulem Skandál v německém městě 16. století, je Steven E. Ozment. Steven Ozment je americký historik specializující se na raně novověké a novověké Německo a protestantskou reformaci. Je autorem deseti knih, přičemž za svou monografii Age of Reform, 1250–1550 získal v roce 1981 Schaff History Prize a nominaci na National Book Award. V provokativním díle A Mighty Fortress: A New History of the German People se pokusil o postihnutí komplikovaného vývoje německých dějin.

Titul Purkmistrova dcera vydalo na konci roku 2015 v edici Každodenní život nakladatelství Argo.

Kniha Purkmistrova dcera je koncipována dle metod mikrohistorie. Mikrohistorie je relativně mladý způsob historického výzkumu, založený na velmi podrobném zkoumání úzce definovaného předmětu. Často jde o jedinou událost, malou komunitu, rodinu nebo jednoho jedince. Klasickým příkladem mikrohistorické studie je Montaillou od historika jménem Emmanuel Le Roy Ladurie.

Ozment se ve své studii soustředí na rodinu Hermanna Büschlera, dlouholetého augsburského radního a purkmistra ve městě Hall v Bádensku-Württembersku, respektive na jeho dceru Annu. Ta vykazovala v rámci dobových společenských norem problematické chování, když se, jak líčí dobové prameny, oblékala moc okázale a necudně a vedla neuvázaný sexuální život. Mezi Annou a jejím otcem (a po jeho smrti jejími sourozenci) vypukl po skandálním odhalení jejích avantýr soudní spor o Annin podíl na dědictví po její matce.

Studie je rozdělena na sedm kapitol popisujících Annin na svou dobu bouřlivý život a soudní tahanice o dědictví. Kromě ilustrací a fotografií dochovavších se dobových reálií obsahuje kniha i přepisy korespondence mezi Annou a jejím, o několik sociálních tříd výše postaveným, milencem. Přestože dílo vykazuje veškeré známky odborné historické práce (nechybí mu široký poznámkový aparát a jmenný rejstřík) a je založeno na kritickém zkoumání pramenů, samotný text má čtivost románu. V samém závěru své práce pak autor předkládá několik důvodů, proč je Annin příběh ze šestnáctého století ponaučením pro nás, kteří žijeme v moderním světě. V oněch dávných časech podle Ozmenta šla, stejně jako v naší době, racionalita ruku v ruce se šílenstvím a obě byly stejně prominentní jako skutečné.

Knihu Purkmistrova dcera doporučuji všem čtenářům, které zajímají skutečné lidské osudy. Zajímavá je nejen díky rekonstrukci příběhu, založené na důkladném kritickém zkoumání dobových pramenů, ale i díky osobnosti Anny Büschlerové a jejím neutěšeném konci.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizePurkmistrova dcera

Ozment, Steven E.

Argo, 2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>