Láska nebo zločin?

Brooks_Lolito
V jakém věku je lidská bytost zralá a v jakém je ještě dítětem? Je fyzický vztah mezi různými generacemi přirozeným, či odsouzeníhodným aktem? A jaký prohřešek dokáže společnost pobouřit a jaký ji ponechává chladnou? Odpovědi hledejme třeba v románu Lolito.

Nakladatelství No Limits představilo v říjnu 2015 našim čtenářům překlad knihy Bena Brookse Lolito. Překladu se ujala Lucie Melicharová.

Ben Brooks je mladý britský autor (narozen 1992), jenž je u nás dosud znám pouze svým pátým románem Grow Up (2011, česky Dospěj! 2012). Zřejmě díky svému věku představuje své mladistvé hrdiny bez příkras a s nádechem nečekané realističnosti, jež nemusí být pro velkou část dospělejší části čtenářské obce právě vítanou. Přesto, stejně jako v Dospěj!, i v dnes představovaném románu Lolito,  vydaném prvně v roce 2013, nelze autorovi upřít hlubokou znalost prostředí, jež je většině z nás pravděpodobně cizí.

Lolito má se svým ne náhodným nabokovoským vzorem společné téma fyzické lásky mezi zástupci dvou zcela věkově odlišných skupin. Tím ovšem veškerá podobnost končí. Ben Brooks se chápe tématu v pojetí stávající britské omladiny a z ní si ještě vybírá tu její část, již, doufejme, zatím nemusíme považovat za majoritní. Vidina našich méně než patnáctiletých dětí s dlouhodobou zkušeností s konzumací alkoholu všech kategorií, přípravou a požíváním omamných látek a v neposlední řadě sexem, by jistě žádného z rodičů nenaplnila pocitem hrdosti a přinesla by spíš strach a hrůzu, než pocit pýchy. A tak příběh sotva patnáctiletého Edgara ponechaného dlouhodobě doma samotného, zatímco rodiče cestují kdesi po Rusku, může být pro mnohého čtenáře šokujícím zížitkem. Když k tomuto prvotnímu scénáři přidáme Edgarův příběh sestavený dílem ze vzpomínek na děvče, s nímž se pro její nevěru rozchází, a dílem z jeho nové zkušenosti s internetovou seznamkou pro dospělé, to vše trvale podbarvované nezřízenou konzumací hlavně otcových zásob levného i drahého alkoholu, matčiných prášků na spaní a dalších stimulů doplňovaných novými nákupy, stojí před námi dílo, které nás rozhodně neponechá v klidu. To, že samota a dostupnost alkoholu i téměř neomezených finančních prostředků postupně vyústí v krátký fyzický vztah se ženou vysoce přesahující čtyřicetiletou hranici, je už jen očekávatelný výsledek všeho předcházejícího Edgarova vzpomínání. Těžko tedy odhadnout, zda na čtenáře zapůsobí silněji lolitovská zápletka, či třeba scéna zmiňující ve vzpomínkách hlavní postavy již druhý potrat provedený u jeho zavržené nevěrné vrstevnice.

Ben Brooks znovu dokazuje, že je autorem, jež je nejen autorsky plodný, ale hlavně umí rozbouřit emoce. Přestože obsahově může, a nepochybně bude, Lolito velkou část čtenářské obce šokovat do té míry, že knihu bude odsuzovat, rozhodně to nebude pro její řemeslně dokonalé zpracování. Přesně tak, Lolito je napsán s mistrovskou znalostí prostředí, o němž hovoří, a tak dává čtenářům prostor bouřit se jen a jen nad tím, co jeho hrdinové prožívají a jak to prožívají. Což ale znovu potvrzuje, že publikace je napsána tak, že čtenáře pohltí. A to celé bez ohledu na to, zda jde o čtenáře takových praktik znalé, či jimi pobouřené.  Za zamyšlení stojí i popis zjevného nezájmu rodičů o alkoholismus a ostatní výše zmíněné neřesti svých dětí, to celé v silném kontrastu ke vzrušení a emocím vzbuzených sexuálním dobrodružstvím Edgara se ženou jiné generace. Je-li současná britská společnost postavena na takové nerovnováze, je osud spojeného království opravdu na pováženou. Doufejme tedy, že příběh je alespoň z nějaké části autorovou licencí, nikoli prostým popisem skutečnosti. I když, obávám se, naše doufání zůstane jen v teoretické rovině a intuitivně cítíme, že „pravda tam venku“, a to bez ohledu na zemi, může být snad ještě dramatičtější. Naneštěstí.

Ben Brooks se tedy ukazuje jako autor stávající dorůstající generace. Přesto lze Lolito doporučit i generaci jejich rodičů a možná i prarodičů. Přes svoji demonstrovanou předčasnou dospělost je hlavní postava zobrazena i jako osoba schopná citu a základních dětských emocí, od strachu až po pocit bezradnosti a touhy po bezpečí rodinného prostředí. Nevyslovená otázka, již můžeme v textu tušit, ačkoli přímo nezazní, je, co je asi příčinou takového předčasného dospívání? Je to nezájem rodičů či celé společnosti nebo jde o přechodnou hru hormonů dospívajícího organismu? Zkuste si Lolito přečíst a třeba tu svoji odpověď najdete.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeLolito

Brooks, Ben

No Limits, 2015

Napsat komentář