Jak dobře dokážete rozeznávat emoce?

odhalene_emoce
Poznáte z pouhého výrazu tváře, když je někdo kolem vás rozčilený, znechucený, podrážděný, naštvaný, překvapený či namyšlený? Pokud se chcete v této schopnosti zdokonalit, nechte se „proškolit“ světovým expertem na neverbální komunikaci.


Autorem knihy Odhalené emoce: Naučte se rozpoznávat výrazy tváře a pocity druhých, kterou vydalo roku 2015 nakladatelství Jan Melvil Publishing, je slavný americký psycholog Paul Ekman. Paul Ekman je padesátým devátým nejcitovanějším psychologem dvacátého století a proslavil se především studiem emocí a jejich vztahu k mimice. Na neverbální komunikaci a gesta je dokonce předním světovým expertem, díky čemuž působil například jako poradce policejních oddělení, protiteroristických skupin nebo filmových studií (spolupracoval na seriálu Anatomie lži). Časopis Time jej roku 2009 uvedl v žebříčku sta nejvlivnějších osobností světa.

Emoce provázejí náš život od narození až po smrt. Ovlivňují každý náš vztah, ať už se jedná o kolegy v práci, rodiče, přátele či partnera. Jejich vliv může být nejen pozitivní (mohou nám dokonce zachránit život), ale bohužel i negativní, pokud na spouštěč reagujeme přehnaně emotivně. I přes tuto důležitost emocí o nich víme stále velmi málo. Kniha Odhalené emoce má dle slov autora přispět k pochopení a zlepšení emočního života čtenáře.

Jakýmsi ústředním pojmem Ekmanových teorií jsou mikrovýrazy. Mikrovýraz je extrémně rychlý mimický pohyb trvající méně než pětinu vteřiny, který odhaluje emoci, již se osoba snaží skrýt. Jde o jakýsi neverbální únik skutečných pocitů člověka. Lze rozlišit sedm základních mikrovýrazů, jmenovitě štěstí, smutek, strach, překvapení, hněv, opovržení a znechucení. Ekman dokázal, že mikrovýrazy lze vidět i bez zpomaleného záběru, pokud víte, co máte hledat. A mimo jiné i to vás kniha Odhalené emoce naučí.

Kniha je rozdělena na deset kapitol. V první kapitole se autor zabývá emocemi napříč kulturami, v druhé, třetí a čtvrté pak čtenářům osvětlí, kdy a jak reagujeme emocionálně a jak tyto emoce ovlivňovat. Pátá až osmá část publikace se věnuje konkrétním emocím (smutku a utrpení, hněvu, překvapení a strachu, odporu a opovržení), devátá se zaměřuje na pozitivní emoce. Závěrečná kapitola o lžích a emocích shrnuje nejnovější poznatky o úloze emocí při lhaní. Na samém konci knihy si čtenáři mohou na sérii fotografií vyzkoušet, zdali učinili při rozpoznávání emocí nějaký pokrok (za tímto účelem doporučuji udělat si poprvé tento test již před čtením knihy).

Odhalené emoce jsou publikací, která čtenáře pobaví i poučí zároveň. Díky čtivému jazyku a absenci odborných termínů je vhodná i pro nováčky v psychologii, případy z praxe zase poskytnou příklad pro konkrétní emoci a poradí, jak se v popsaných situacích zachovat. Myslím, že Ekmanova práce má potenciál zlepšit emoční život čtenáře, a za tímto účelem ji mohu jen doporučit.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeOdhalené emoce
Naučte se rozpoznávat výrazy tváře a pocity druhých

Ekman, Paul

Jan Melvil Publishing, 2015

Napsat komentář