O absurdnosti života s Albertem Camusem

mytus o sisyfovi
Jsme schopni si uvědomit, jak je život absurdní? Má cenu žít, pokud si to uvědomíme?  Tyto a jiné existenciální otázky si klade francouzský filozof Albert Camus ve svém věhlasném díle z poloviny dvacátého století, které nyní znovu vychází v nakladatelství Garamond.

Za téma jednoho ze svých stěžejních děl si autor vybral velmi náročnou otázku. Mýtus o Sisyfovi pojednává o problematice sebevraždy a snaží se nalézt odpověď na to, zda má člověk žít, či zda se má zabít, když si uvědomí, že je život zcela absurdní. Název této filozofické práce není samozřejmě náhodný. Camus si vybral tento starodávný mýtus jako ukázku absurdna, kdy je člověk navždy odsouzen ke zbytečné práci a je uvězněn v cyklickém rituálu, z něhož není úniku. Samotnému mýtu o Sisyfovi však autor nevěnuje mnoho pozornosti.

Camus bývá často označován za existencialistu, což je ovšem něco, co velmi sveřepě odmítal, neboť existencialismus byl přespříliš spojován s tvorbou jeho filozofického kolegy a soka Jean-Paul Sartra, s nímž toho sice mnoho sdílel, ale také se v mnohém názorově lišili.

Přestože se Albert Camus vytrvale distancoval od toho, aby byl označován za filozofa, lze pro jeho Mýtus o Sisyfovi (1943) sotva najít příhodnější označení než „filozofický esej“. V každém případě se jedná o jedno z nejpůsobivějších pojednání o lidském údělu:
Camus nám v něm předvádí vrcholně absurdního hrdinu – Sisyfa, kterého bohové odsoudili k nejstrašnějšímu trestu, jímž je zbytečná a beznadějná práce. Neexistuje-li posmrtný život a je-li absurdno podstatou lidské existence, jak s tímto absurdnem žít?
Zcela logicky proto začíná kniha úvahou Absurdno a sebevražda: „Existuje pouze jeden opravdu závažný filozofický problém, a to je sebevražda. Rozhodnout se, zda život stojí nebo nestojí za to, abychom ho žili, znamená zodpovědět základní filozofickou otázku.“

Námětem tohoto eseje je právě onen vztah mezi absurdnem a sebevraždou, ta přesná možnost, kdy se sebevražda stává vyřešením absurdna. Lze stanovit zásadu, že činnost člověka, který nepodvádí, je řízena tím, v co věří. Jeho chování tedy musí řídit  přesvědčení o absurditě existence. Naše zvědavost je plně oprávněná, jestliže se ptáme, jasně a bez falešného patosu, zda takový závěr vyžaduje, abychom co nejrychleji opustili nepochopitelný úděl. Hovořím samozřejmě o lidech, ochotných být sebou samými. Vyjádřen jasnými slovy, může se tento problém jevit zároveň prostý i neřešitelný. Lidé však omylem předpokládají, že prosté otázky přinášejí odpovědi, které nejsou o nic složitější, a že důkaz předpokládá důkaz. A priori, a jestliže přehodíme členy tohoto problému, ať už se zabijeme nebo se nezabijeme, zdá se, jako kdyby existovala pouze dvě filozofická řešení – ano a ne.

 

Mýtus o Sisyfovi

Autor: Albert Camus
Přeložila: Dagmar Steinová

Počet stran: 184
Vazba: vázaná
Formát: 130×200 mm
ISBN: 978-80-7407-265-9
Doporučená cena: 248 Kč

 

Knihu Mýtus o Sisyfovi vydalo nakladatelství Garamond.

Úvahami zmíněného francouzského filozofa jsme se již zabývali ve článku.

garamond logoNakladatelství Garamond vzniklo v roce 1997 a do konce roku 2013 vydalo téměř 400 titulů se zaměřením především na překlady z francouzské a frankofonní literatury a současné izraelské literatury, dále se nakladatelství specializuje na dvojjazyčné knihy, komiksy a detektivky. Snažíme se čtenářům zprostředkovat to nejlepší z francouzsky a hebrejsky psané literatury, napětí v detektivních řadách edice Černá káva i nabídnout vzdělání v cizích jazycích prostřednictvím řady Bilingua.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeMýtus o Sisyfovi

Camus, Albert

Garamond, 2015

Napsat komentář