Průvodce sociálními službami

portal
Sociální služby představují pro osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nabídku pomoci. Tato oblast  je však natolik náročná, že je bez pomoci dalších osob obtížné se v ní zorientovat. Nejen uživatelům, ale i poskytovatelům těchto služeb je určena kniha z nakladatelství Portál.

Sociální služba má sloužit lidem k zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života. Sociální pomoc je poskytována všem věkovým kategoriím, jedincům, rodinám, ale i kolektivům. Aktuálně tyto služby definuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Nejen s tímto zákonem seznamuje kniha autorského kolektivu (JUDr. Pavel Čámský, Bc. Jan Sembdner, PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová) v knize Sociální služby v ČR v teorii a praxi, kterou vydalo nakladatelství Portál.

Téměř třetina textů se věnuje právě sociálním službám v zákonech. Čtenáři mladšího věku čtivou formou vysvětluje situaci v tomto oboru před revolucí i krátce po ní. A z tohoto pohledu do jisté míry podává vysvětlení, proč je transformace této oblasti natolik náročná.

Pro všechny poskytovatele služeb je a jistě bude kniha manuálem, který radí a připravuje na audit, který vychází ze standardů kvality sociálních služeb. A právě jim je věnována většinová část knihy. Každý z patnácti standardů je popsán v jedné kapitole, kde autoři přináší nejen teorii, ale i podněty, jak jich dosáhnout.

I přes zjevnou snahu autorů podat text lidsky nejširší skupině čtenářů na mne publikace působí spíše jako učebnice. Zřejmě je to dané i nutností předložit velké množství informací, bez kterých by kniha nenaplnila cíl čtenáře informovat. O to více mne potěšil patnáctistránkový blok dotazů z právní poradny. Jednotlivé případy jsou vyřešeny včetně odkazů na příslušné paragrafy.

Kapitola Ombudsman k lidským právům se věnuje některým okamžikům života seniorů v domovech důchodců. Těchto šest stránek bych rozhodně přála mít možnost číst osobám, kterých se to týká, případně jejich rodinám, které jsou se seniory v kontaktu. Jsou zde jednoduše zodpovězené dotazy, zda například klient může v domově kouřit a požívat alkohol, být přítomen v době úklidu pokoje nebo zda existuje možnost dát najevo, že se mu něco nelíbí, a jak.

Věřím, že kniha Sociální služby v ČR v teorii i praxi bude dobrým průvodcem poskytovatelům služeb, ale i studentům sociálních oborů, kteří se chystají uplatnit v této sféře. Z tohoto pohledu dávám knize výborné hodnocení. Pro uživatele sociálních služeb mi však titul připadá hůře čitelný, ačkoli je publikace určena i jim. Informace a rady, které mohou příjemci služeb umožnit zlepšit jeho životní situaci, bych spíše doporučovala vydat samostatně (formou brožury).

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSociální služby v ČR v teorii a praxi

Čámský, Pavel - Sembdner, Jan - Krutilová, Dagmar

Portál, 2011

Napsat komentář