Zní to logicky?

co-noveho-v-logice
Dříve byly logické úvahy ryze mužskou disciplínou. Ale je tomu tak i dnes? Co kdysi všeobecně platilo, je nyní historický přežitkem. Pro zvídavé jedince vychází kniha Co je nového v logice.

Zajímá vás, kam se posunula logika od dvacátého století? Kde všude se logika uplatňuje? Co obnáší spojení logiky a lingvistiky nebo logiky a psychologie? V rukou budete držet srozumitelného průvodce historií a hlavně současností logiky a jejích záludností. Co je nového v logice zaručuje snadnou orientaci v této obtížné disciplíně. Pozor pouze po přečtení!

Co je nového v logice

Autor: Jaroslav Peregrin

Počet stran: 100
Vazba: brožovaná
Formát: 132×203 mm
ISBN: 978-80-906751-5-5
Doporučená cena: 240 Kč

 

 

Knihu Co je nového v logice vydalo nakladatelství Nová beseda.

 Moderní logika bourá své hranice

Můžeme pomocí logiky správně myslet? Proč lidé v logickém myšlení stále chybují? Potřebujeme k usuzování jazyk? Přední český logik a filozof Jaroslav Peregrin prozrazuje, jak nás logika učí porozumět lidskému rozumu a proč už skoro žádné logické principy a postupy nepovažujeme za nezpochybnitelné. Podobně jako filozofie má logika své kořeny v antice. Co může být v tak tradičním vědeckém oboru nového? Současný trend nasvědčuje tomu, že nic, co bylo v logice považováno za neotřesitelné, už neotřesitelné není. Bourání hranic vědy pomocí interdisciplinárního přesahu do filozofie, lingvistiky, psychologie či informatiky navádí ke zpochybňování samotných základů oboru. Autor knihy popisuje, jakým způsobem vznikají nejen nové směry budování logiky, ale jak je v logice nutné nejen vyvíjet techniky, ale také rozvíjet porozumění těmto technikám. Jaroslav Peregrin zdůrazňuje, že „logika se dostala do stavu, kdy oplývá teoriemi a technikami, které můžeme s výhodou využít jak pro různé praktické účely, tak pro teoretické účely porozumění tomu, jak funguje lidský rozum a lidská komunikace a proč lidské jazyky vypadají tak, jak vypadají. Ale zároveň je lehčí než kdykoli předtím se v tom bludišti teorií a technik ztratit a používat je způsobem, který je scestný a který nás vede nikoli k porozumění, ale naopak k všelijakým zmatkům.“ Složitosti logiky si je vědom také Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., vedoucí Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení Filosofického ústavu AV ČR, který oceňuje autorův přístup: „V knize nechybí nic podstatného a musím říci, že obdivuji autora, jak se mu podařilo v několika tazích relativně prostým způsobem načrtnout motivaci vzniku složitých systémů – logik různých typů.“

 

Jaroslav Peregrin

peregrin

Jaroslav Peregrin získal profesuru v oboru logika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; v současné době pracuje v oddělení logiky ve Filosofickém ústavu AV ČR a přednáší na Karlově Univerzitě a na Univerzitě Hradec Králové. Zabývá se především sémantikou, analytickou filozofií a filozofií logiky. Je autorem řady odborných článků a knih a také například populární Filozofie pro normální lidi (2008)

 

Zdrojem fotografie a informací o autorovi, jsou stránky www.novabeseda.cz


nova besedaNová beseda je nezávislé nakladatelství, které zkoumá a zviditelňuje souvislosti mezi specializovanými oblastmi poznání. Spojuje odborníky z humanitních, společenských a technických věd. Z pohybu na jejich pomezí vzcházejí ideje a interpretace, které přispívají k udržitelnější a odpovědnější společnosti. Fakty a věda se doplňují s uměním jakožto různá pojetí analýzy i reflexe každodennosti i dlouhodobé situace.
Co je nového je edice pro všechny zvídavé, kteří se zajímají o jiné obory a specializace, než je ta jejich. Renomovaní autoři na méně než sto stranách srozumitelným jazykem shrnují stav bádání, aktuálně zkoumané otázky a myšlenkové proudy z nedávného vývoje v daném oboru.

Doporučení:
Share

Napsat komentář