Statistická ročenka školství 2009

Zaměstnanci a mzdové prostředky

zobrazit info o knize
Nakladatelství Tauris
Vydáno   8/2010
ISBN 978-80-211-0595-9
Vydání 1.
Počet stran 302
Vazba lepená brožura
Formát 210x297

O knize

Statistická ročenka školství 2009 – Zaměstnanci a mzdové prostředky, vydaná Ústavem pro informace ve vzdělávání, příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je součástí souboru ročenek – Výkonové ukazatele, Zaměstnanci a mzdové prostředky, Soubor ekonomických ukazatelů, Vývojová ročenka školství. Ročenka obsahuje informace o zaměstnancích a mzdových prostředcích za školy a školská zařízení zřizované státem, obcí, krajem, soukromníkem, církví a dále za veřejné vysoké školy, a servisní organizace. Základní členění je prezentováno podle druhů škol a školských zařízení, v jednotlivých tabulkách pak podle regionů a formy hospodaření.

Doporučení:
Share