Organizace v podmínkách informační společnosti

zobrazit info o knize
Nakladatelství Oeconomica
Vydáno   5/2015
ISBN 978-80-245-2072-8
Vydání 1.
Počet stran 236
Vazba brožovaná
Formát 182x257
Doporučená cena 453 Kč

O knize

Kniha Organizace v podmínkách informační společnosti je strukturována do tří tematických celků tak, aby obsahovala základní otázky týkající se organizace. První tematický celek zahrnuje pět kapitol, zabývajících se organizací, informacemi, systémovým pojetím organizace, okolím organizace, organizačními strukturami, změnami a konflikty v organizacích, bezpečností informací v organizaci a informačními technologiemi v organizaci. Druhý tematický celek tvoří tři kapitoly. Je orientovaný na uplatnění poznatků moderního managementu ve vztahu k organizaci v podmínkách informační společnosti. Obsahuje kapitoly týkající se strategického přístupu organizace a ICT, inovací v organizaci a schopností organizace fungovat na etických principech, uplatňovat společenskou odpovědnost a vytvářet kulturu organizace. Třetí tematický celek se ve třech kapitolách zaměřuje na komunikaci, motivaci a rozhodování v organizaci, které jsou významnou součástí podpory rozvoje a fungování organizace. Tato publikace je určena všem, kteří mají zájem porozumět organizaci, její podstatě a různým vlivům na její změny, seznámit se s potřebnými informacemi a postupy, které jak pracovníkům, tak manažerům ze všech úrovní organizace mohou přinést ideu, jak překonávat problémy a předcházet poruchám ve fungování organizace. Publikace je také určena studentům, kterým může přinést teoretický pohled na možné přístupy k řešení problémů praxe a umožnit jim vyšší pravděpodobnost úspěchu při zvládání jejich úkolů.

Doporučení:
Share