Insolvence 2015: Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi

zobrazit info o knize
Nakladatelství Oeconomica
Vydáno   4/2015
ISBN 978-80-245-2088-9
Vydání 1.
Počet stran 100
Vazba CD

O knize

Sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané Fakultou podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze. Obsah: Behaviorální finance v insolvenci: pohled soudního znalce Roman Čibera - Tomáš Krabec Insolvence 2015: Lze se spolehnout na znovuobnovený růst české ekonomiky? Drahomíra Dubská Náčrt budoucího vývoje insolvenčního práva v České republice Eva Kislingerová Role oceňovatele při řešení úpadku podniku – zkušenosti z české praxe Přemysl Krch Standardizace insolvenčních procesů – návrh standardu pro posuzování úpadku Michal Kuděj – Lee Louda – Juraj Alexander Problematika šikanózních návrhů z hlediska legislativy a ochrany tržního prostředí Jan Plaček Některá data o výzkumu skutečných výsledků insolvenčních řízení Jaroslav Schönfeld – Petr Ševčík Některá specifika rozhodování krajských soudů v insolvenčních řízeních Luboš Smrčka – Jiří Hnilica Procesní řízení a insolvence Vladimír Štípek Úspěšná reorganizace nebo z bláta do louže? Několik kritických postřehů k reorganizaci v rámci Kapitoly 11 konkurzního zákona USA Jan Švoma

Doporučení:
Share