Německé vědecké instituce v Liberci 1923 –1945

Od vlastivědy k nacistickému bádání o zemi a lidu

zobrazit info o knize
Nakladatelství Masarykův ústav - archiv AV ČR
Vydáno   5/2015
ISBN 978-80-87782-38-5
Vydání 1.
Počet stran 250
Vazba brožovaná
Doporučená cena 300 Kč

O knize

Od konce 19. století plnil Liberec funkci centra kulturního, hospodářského i politického života Němců v ČSR. Od počátku 20. let 20. století do roku 1945 zde působila řada vlastivědných, historických, archeologických a knihovních institucí. Vývojem, činností a významem Sudetoněmeckého vlastivědného ústavu (Anstalt für sudetendeutsche Heimatforschung), Společnosti pro pravěké a rané dějiny (Deutsche Gesellschaft für Vor– und Frühgeschichte), Sudetoněmeckého ústavu pro výzkum země a lidu (Sudetendeutsche Anstalt für Landes- und Volksforschung) se zabývá studie, obsažená v první části knihy. Druhou část tvoří soupis (inventář) písemností a dalších artefaktů, které z činnosti těchto institucí vzešly a nyní jsou zpřístupněny v archivním fondu Sudetoněmecký vlastivědný ústav Liberec.

Doporučení:
Share