Olomoucký archivní sborník 12, 2014

zobrazit info o knize
Nakladatelství Zemský archiv v Opavě
Vydáno   11/2014
ISBN 978-80-87632-19-2
Vydání 1.
Počet stran 160
Vazba brožovaná
Formát 150x210

O knize

„Olomoucký archivní sborník 12, 2014“ se zaměřuje na témata, spjatá s archiváliemi, uloženými v olomoucké archivní budově. Ve sborníku jsou uveřejňovány nejen práce olomouckých archivářů, ale i odborníků z jiných místních vědeckých institucí či ostatních místních badatelů. Dalším hlediskem je vztažnost k otázkám pomocných věd historických, archivnictví, regionální historie nebo, jak již bylo naznačeno, souvislost se zdejší pramennou základnou. Sborník se člení do čtyř oddílů. I. oddíl plní funkci „archivní kroniky“ olomouckých archivních pracovišť. Zároveň sem náleží i odborné informace o zpracovávání archivního materiálu. II. oddíl je věnován rozsáhlejším studiím, věnovaným především tématům z regionální historie i problematice, která je spjata s prameny k církevním dějinám či s dokumenty patrimoniální správy. Ve III. oddílu jsou zařazeny články kratšího rozsahu či různé menší biografické studie. Do IV. oddílu se zařazují zejména edice archivních pramenů či studie, věnované primárně analýze těchto pramenů. Vydal Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Olomouc.

Doporučení:
Share