Finanční trh II

Mezinárodní finance

zobrazit info o knize
Nakladatelství Univerzita Tomáše Bati
Vydáno   10/2014
ISBN 978-80-7454-391-3
Vydání 1.
Počet stran 100
Vazba sešit

O knize

Předmětem publikace „Mezinárodní finance“ je seznámit studenty i čtenáře se základy soudobých mezinárodních financí. Tedy s jejich podstatou a strukturou (na základě hlavních subsystémů, ze kterých se skládají). Na tomto základě je pak možné relativně lehce porozumět jevům a procesům dnešního dění na všech hlavních i menších finančních trzích ve světě. Publikace je rozdělena do 4 kapitol. První je věnována teoretické podstatě soudobých mezinárodních financí a charakterizování místa, na kterém se tyto procesy odehrávají – tedy finančního trhu, včetně mezinárodního. Poslední subkapitola této kapitoly je věnována krátké struktuře hlavních finančních trhů, na kterých se odehrávají hlavní soudobé finanční procesy a operace.

Doporučení:
Share