Vybrané problémy ze základů teorie práva

zobrazit info o knize
Nakladatelství Armex Publishing
Vydáno   8/2014
ISBN 978-80-87451-30-4
Vydání 6.
Počet stran 78
Vazba sešit
Doporučená cena 109 Kč

O knize

Skriptum představuje minimum pro všechny zájemce o studium jakékoliv právní disciplíny. V úvodu se zabývá pojmem práva jako takového, právem objektivním, prameny práva, jeho systematikou a právními normami, následuje výklad o subjektivních právech, právních vztazích, jejich obsahu, objektech a subjektech. Závěrečná část vysvětluje proces aplikace a uskutečňování práva. Pro názornost jsou součástí skripta též ukázky ze Sbírky zákonů České republiky, Sbírky mezinárodních smluv, nález Ústavního soudu a ukázka z Úředního věstníku Evropské unie.

Doporučení:
Share