Stavební kniha 2014

Stavby a stavbyvedoucí

zobrazit info o knize
Nakladatelství Informační centrum ČKAIT
Vydáno   4/2014
ISBN 978-80-87438-50-3
Vydání 1.
Počet stran 152
Vazba lepená brožura
Formát 210x297
Doporučená cena 480 Kč

O knize

Publikace je tradičně rozdělena do 3 oddílů. První oddíl je věnován prvním oficiálním statistickým výsledkům českého stavebnictví za rok 2013, zpracovaných pracovníky Českého statistického úřadu. Druhý oddíl je věnován potřebným informacím pro výkon povolání stavbyvedoucího – například problematice: právo stavby podle nového občanského zákoníku, práce stavbyvedoucího z pohledu stavebního úřadu, průvodce dokumentací podle Stavebního zákona, stavební deník a stavbyvedoucí, dozory při provádění staveb + názorná fotodokumentace, ochranná pásma a BOZP v práci stavbyvedoucího. Třetí oddíl je věnován realizaci některých zajímavých realizovaných staveb z pohledu stavbyvedoucích. Prezentovány budou následující stavby: Kadaňské stavby, Konverze bývalého klášterního pivovaru Plasy – Centrum stavitelského dědictví NTM, Realizace stavby Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy z pohledu projektanta, Obnova klášteru premonstrátů Teplá, Muzeum barokních soch a rekonstrukce klášterních zahrad v Chrudimi, Obnova domu s pečovatelskou službou – „rekonstrukce s obyvateli“.

Doporučení:
Share