Tepelná ochrana a energetika budov

zobrazit info o knize
Nakladatelství Informační centrum ČKAIT
Vydáno   4/2014
ISBN 978-80-87438-48-0
Vydání 1.
Počet stran 172
Vazba lepená brožura
Formát 148x210
Doporučená cena 260 Kč

O knize

Kniha je určena pro stavební inženýry s hlubším zájmem o problematiku tepelné ochrany budov. Text pomůcky vychází důsledně z ČSN 73 0540 – část 2:2011. Je rozdělen do kapitol podle hodnocených kriterií a to od kriteria hodnocení součinitele prostupu tepla až po kriterium energetické hodnocení budov. Kromě vysvětlení fyzikálních zákonitostí spojených s návrhem a hodnocením stavebních konstrukcí a budov uvádí i návody k podrobnému výpočtovému hodnocení včetně příkladů výpočtů s využitím výpočetní techniky. Příklady hodnocení jednotlivých kriterií jsou uváděny s využitím sofwaru tepelně technických programů od doc. Dr. Ing. Z. Svobody. Součástí každé kapitoly je také souhrn platných normových požadavků a návody pro navrhování z hlediska stavební tepelné techniky. Součástí publikace je i kapitola, zabývající se ekologickými stavebními materiály a rozsáhlá pasáž, pojednávající o navrhování a hodnocení objektů podle nového energetického zákona a jeho prováděcí vyhlášky. Krátce je zmíněno i komplexní environmentální hodnocení staveb. V závěru knihy jsou shrnuty zásady pro navrhování energeticky úsporných budov.

Doporučení:
Share