Ochrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických

zobrazit info o knize
Nakladatelství Informační centrum ČKAIT
Vydáno   12/2013
ISBN 978-80-87438-47-3
Vydání 1.
Počet stran 96
Vazba lepená brožura
Formát 148x210
Doporučená cena 210 Kč

O knize

Publikace obsahuje výklad vybraných ustanovení autorského zákona ve vazbě na stavební předpisy a občanské právo. Mezi autorská díla řadí autorský zákon díla architektonická a urbanistická, kterými mohou být návrhy staveb a územně plánovací dokumentace, pokud splňují znaky autorského díla. Samotná stavba je vyjádřením (rozmnoženinou) autorského díla. Autorský zákon rozlišuje osobnostní práva autorská a majetková práva autorská. Autorské dílo architektonické a urbanistické je zpravidla dílem na objednávku, resp. dílem zaměstnaneckým. Závazkové vztahy mohou být upraveny licenční smlouvou nebo smlouvou o dílo.

Doporučení:
Share