Cultural Monuments of the Rosice-Oslavany Industrial Area

zobrazit info o knize
Nakladatelství Národní památkový ústav, Ostrava
Vydáno   12/2013
ISBN 978-80-85034-73-8
Vydání 1.
Počet stran 206
Vazba pevná s přebalem
Doporučená cena 190 Kč

O knize

Odborná publikace nabízí nejen přehled chráněného průmyslového dědictví oblasti, ale také přehled technického zařízení a objektů, které byly ve své době významné. Dnes již částečně nebo zcela zanikly a čitelné jsou pouze v podobě stavebních fragmentů a terénních pozůstatků. Publikace nabízí postupnou orientaci ve složitém vývoji a provázanosti jednotlivých oborů. Autor v úvodní části „Historický vývoj“ nastiňuje základní etapy dolování (včetně geografických a geologických poměrů), vzájemné provázání s železniční dopravou a dalšími odvětvími využívajícími vytěžené uhlí (koksárenství, neúspěšný pokus výroby surového železa, výroba briket, energetika). Další kapitola je věnována technickému a stavebnímu vývoji. „Katalog společností a důlních podnikatelů“ uvádí základní informace o podnikatelských subjektech, těžebních společnostech a významných osobnostech. Hlavní část představuje „Katalog kulturních památek a průmyslového dědictví“. Katalog je řazen abecedně, vždy podle katastrálního území a nejstaršího názvu podniku. (Název podniku se v průběhu vývoje obvykle několikrát měnil.) Na textovou část vždy navazuje přehledová mapa s vyznačenými objekty a technickým zařízením významným z hlediska památkové péče. V závěru knihy se nachází celková přehledová mapa a tabulky s informacemi o dataci a typologii.

Doporučení:
Share