Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností

Práce České geologické služby, Special papers 21

zobrazit info o knize
Nakladatelství Česká geologická služba
Vydáno   10/2013
ISBN 978-80-7075-839-7
Vydání 1.
Počet stran 26
Vazba lepená brožura
Edice Práce ČGS (Special papers)
Doporučená cena 125 Kč

O knize

Publikace obsahuje optimální metodický postup pro realizaci vodních tlakových zkoušek (VTZ) v maloprofilových vrtech při hydrogeologickém průzkumu či výzkumu lokalit v pevných horninách. Metodika je cílena na práce spojené s vyhledáváním vhodných lokalit pro umístění podzemních zásobníků ropy či zemního plynu a pro úložiště nebezpečných látek, ať už se jedná o toxické látky z chemického průmyslu, nebo vysoce aktivní odpady z provozu jaderných elektráren. V publikaci jsou popsány základní principy a parametry vodních tlakových zkoušek vhodné pro hydrogeologický výzkum a průzkum. Zvláštní kapitoly jsou věnovány podrobnému popisu technického vybavení pro VTZ, metodám jejich vyhodnocení a využití pro prostorovou identifikaci puklinových systémů. Pozornost je věnována také přípravným pracím, jako jsou vrtné práce a karotáž, a etapám hydrodynamických testů ve vrtech při průzkumu konkrétní lokality. V publikaci jsou shrnuty metodické postupy vyvíjené v České geologické službě v posledních deseti letech.

Doporučení:
Share