Moravský Beroun – Bärn

Město na kraji krajů – Stadt am Rande der Regionen

zobrazit info o knize
Nakladatelství Zemský archiv v Opavě
Vydáno   12/2013
ISBN 978-80-87632-08-6
Překlad Aspena, s.r.o.
Vydání 1.
Počet stran 224
Vazba sešit
Formát 310x220
Doporučená cena 460 Kč

O knize

Reprezentativní publikace shrnuje základní fakta z minulosti Moravského Berouna i jeho okolí včetně připojených obcí a současně přibližuje proměny vnější podoby tohoto regionu. Úvodní text chronologicky stručně mapuje historii města a je bohatě doprovázen dobovým obrazovým materiálem se stručnými i obsáhlejšími popisky. Jádro knihy pak tvoří obrazová část, která je členěna do dílčích tematických celků, uvozovaných vždy stručným historickým nástinem. Součástí knihy je přehled vývoje podoby městského znaku, soupis všech osob, které v průběhu času stály v čele města,i přehled čestných občanů. Na závěr je pak zařazen výběrový seznam pramenů a literatury. Kniha byla vydána v česko-německé a česko-polské mutaci. Vydávají Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově s Městským úřadem Moravský Beroun.

Doporučení:
Share