Peatlands of Šumava

zobrazit info o knize
Nakladatelství Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
Vydáno   8/2013
ISBN 978-80-87257-08-1
Vydání 1.
Počet stran 212
Vazba lepená brožura
Formát 201x241
Doporučená cena 429 Kč

O knize

Obsahově i fotograficky mimořádně obsažná publikace popisující šumavská rašeliniště. Kniha vhodná pro zájemce o šumavskou přírodu i odbornou veřejnost. Publikace je rozdělena do dvou základních částí: Rašeliniště jako ekologický fenomén a Rašeliniště v šumavské krajině. Texty doplňují vedle bohaté fotografické dokumentace ještě četné kresby a schémata. Pro předmluvu ke knize byl vybrán úryvek z díla Josefa Váchala Šumava umírající a romantická, a provází ji i několik jeho dřevorytů, inspirovaných šumavskými rašeliništi. Váchalovi byla publikace také věnována, a to při příležitosti 40. výročí jeho úmrtí. Ekologické zákonitosti života rašeliniště jsou názorně charakterizovány a ilustrovány na příkladech mnoha specifických rostlin a živočichů, zejména hmyzu. V závěru knihy je připojen také obrazový přehled všech významných mokřadních rostlin na šumavských rašeliništích a jejich rozšíření, i stručný slovníček odborných termínů k ekologii rašelinišť. Publikace si klade za skromný cíl rozšířit doposud nevelký počet ucelených děl zpracovávajících tento jedinečný fenomén Šumavy. Zvolená populárně naučná forma ji předurčuje zájmu i širší veřejnosti.

Doporučení:
Share