Applications of Mathematics 2013

In honor of the 70th birthday of Karel Segeth

zobrazit info o knize
Nakladatelství Matematický ústav AV ČR
Vydáno   5/2013
ISBN 978-80-85823-61-5
Editor Brandts, J. a kol.
Vydání 1.
Počet stran 263
Vazba sešit

O knize

Applications of Mathematics je sborník přednášek ze stejnojmenné konference, která se uskutečnila 15.5.-17.5.2013 v Matematickém ústavu AV ČR u příležitosti 70. narozenin prof. Karla Segetha. Většina příspěvků se týká numerického řešení problémů matematické fyziky. Zvláštní pozornost je věnována metodě konečných prvků pro řešení parciálních diferenciálních rovnic, které mají bezprostřední aplikace v technické praxi. Sborník obsahuje též životopis a seznam prací prof. Segetha.

Doporučení:
Share