Psychoedukace u schizofrenie

zobrazit info o knize
Nakladatelství Psychiatrické centrum Praha
Vydáno   2012
ISBN 978-80-87142-16-5
Vydání 1.
Počet stran 71
Vazba lepená brožura

O knize

Schizofrenie patří k chronickým multifaktoriálním onemocněním s vysokou frekvencí relapsů. Vzájemná spolupráce lékaře, pacienta a rodiny prokazatelně zlepšuje prognózu a vede k redukci relapsů. Pacient a jeho rodina se však mohou stát spolupracujícími partnery v léčbě pouze tehdy, budou-li mít o nemoci a její léčbě dostatek informací, které jim zajistí rodinná psychoedukace. Psychoedukace je finančně nenáročná intervence s doloženou účinností v prevenci relapsu, která redukuje hospitalizace a vede ke zlepšení funkčních schopností pacienta. Přesto se v běžné terénní klinické praxi prakticky neprovádí. Publikace má dvě části. První obsahuje teoretické i praktické informace o psychoedukaci u onemocnění schizofrenního okruhu. Mapuje okolnosti vzniku, vývoj a klinický přínos rodinných psychoedukačních programů a představuje výsledky studií a průzkumů mezi odbornou veřejností a příjemci psychiatrické péče v ČR. Druhou, praktickou část tvoří detailní manuál jak psychoedukaci provádět v klinické praxi. Knížka je určena především odborníkům, kteří se věnují duševně nemocným, ale možná zaujme i odborníky jiných oblastí medicíny a péče o zdraví, kteří při své práci používají edukační postupy.

Doporučení:
Share