Ambivalentní osud rytíře Bartoloměje Křenského z Loučky

large
Román, navracející čtenáře do doby vlády krále Jiříka z Poděbrad, vypráví o muži, jenž si i přes svůj trudný osud zachoval nemalou dávku optimistické naivity, se kterou se rozhodl přijmout nejisté dědictví po svém zemřelém švagrovi. Netušil, že toto dědictví změní jeho život.

Historický román Trapný konec rytíře Bartoloměje, který roku 2014 vydalo nakladatelství MOBA, je dílem Václava Erbena. Ten se narodil roku 1930 v Náchodě, kde také vystudoval obchodní akademii. V Praze poté absolvoval na DAMU v oboru divadelní dramaturgie a rozhlasová režie. Po vykonání vojenské služby pracoval jako novinář a nakladatelský redaktor ve Filmovém studiu Barrandov. Jako spisovatel je známý především svými detektivními příběhy s hlavní postavou kapitánem Exnerem (například Smrt talentovaného ševce, Denár v dívčí dlani, Poklad byzantského kupce). V listopadu 1989 byl zvolen prvním předsedou České asociace autorů detektivní literatury.

Bartoloměj Křenský z Loučky je jeden z posledních ctných a poctivých mužů středověku, konkrétně doby Jiříka z Poděbrad. Postarší rytíř se nechává najímat nejvyšším mincmistrem Království českého k dopravě a ochraně pregencního stříbra a mincí, které byly zasílány z kutnohorského Vlašského dvora do Prahy. Jeho stereotypní život je narušen smrtí nevěrné manželky, jež mu utekla s milencem. Zůstaly po ní velké dluhy, které musel Bartoloměj zaplatit.

Východiskem z nepříznivé situace se může zdát dědictví, které po sobě zanechal tragicky zesnulý manžel Bartolomějovy sestry, jež sama zemřela již před delší dobou. Jde o tvrz Roh a přilehlé území. Bartoloměj se rozhodl uhradit dluhy svými statky, s tím, že sám se přestěhuje na Roh. Nepříjemným překvapením je mu však fakt, že rytířovo dědictví se skládá z chudé tvrze, několika bláznivých nebo očividně nepočestných poddaných a švagrovy nevlastní dcery Veroniky, kterou kdysi švagr našel a chopil se její výchovy. Později Bartoloměj zjistí, že jeho poddaní se živí falšováním mincí, tedy něčím, proti čemu celý život bojuje. Když však za ním přijde soused s dlužním úpisem, jehož zaplacení po něm žádá, jde ctnost stranou a na řadu přichází nepočestný plán. Svůj díl viny na tom má i Veronika, jež se stává rytířovou múzou.

Trapný konec rytíře Bartoloměje je historicky velmi přesným dílem. Zabývá se dobovými problémy, které popisuje do překvapivých detailů. Jelikož se kniha orientuje na prostředí českých mincoven, je logické, že rozbírá i potíže, které měly české země se znehodnocováním platidel. Velice zajímavé jsou také tradiční postupy výroby mincí, jež autor čtenáři zprostředkovává. Z knihy rovněž vystupují interesantní popisy středověké české společnosti.

Jazyk knihy je velmi neobvyklý. Ze začátku mi dělalo problém si na něj zvyknout, ale po pár stranách se mi začal líbit. Autorovo vyprávění evokuje melancholický pocit, jenž dokonale koresponduje s příběhem rytíře Bartoloměje, který je ambivalentní a nutí čtenáře k zamyšlení. Rytíř Bartoloměj se postupem knihy mění z dobrého a ctného člověka na dobrého, ale ne už tak ctného jedince. Překvapivě není za své nedobré činy potrestán, ale naopak postoupí na kariérním žebříčku výše, než by se kdy odvažoval odhadovat.

V příběhu lze najít i stopy ironie a jisté trpkosti. Autor poukazuje na to, že v lidském životě bohužel často nezáleží na ctnostech člověka, ale na tom, jak úspěšný či neúspěšný je v konání svých skutků (i těch nedobrých). Na příkladu rytíře Bartoloměje lze vidět, že ne každý člověk, který činí špatné skutky, je špatný ve své podstatě, zvláště pokud tyto skutky koná v dobré víře a ku prospěchu svých blízkých.

Historický román Trapný konec rytíře Bartoloměje doporučuji všem milovníkům historické literatury, kteří nad knihami rádi přemýšlí.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeTrapný konec rytíře Bartoloměje

Erben, Václav

Moravská Bastei MOBA, 2014

Ambivalentní osud rytíře Bartoloměje Křenského z Loučky - DISKUZE

Počet reakcí: 1
  1. káťa napsal:

    Děkuji za úžasně inspirativní recenzi! :)

Napsat komentář