Vydavatelství Mladá fronta slaví 100. výročí od narození Bohumila Hrabala

Hrabalovy-knihy_nahled
28. března 2014 uplyne 100. výročí narození Bohumila Hrabala, jednoho z nejvýznamnějších spisovatelů české poválečné literatury a kmenového autora nakladatelství Mladá fronta. Vydavatelství Mladá fronta se jako partner připojuje k desítkám mimoliterárních i literárních akcí v České republice. Jako historický a nyní i výlučný vydavatel díla Bohumila Hrabala si březnové výročí připomeneme třemi literárními projekty.

1. Hlučná samota. Sto let Bohumila Hrabala 1914/2014

Editoři a pracovníci Památníku národního písemnictví, kde je uložena Hrabalova pozůstalost, Petr Kotyk, Světlana Kotyková a Tomáš Pavlíček připravují pro Mladou frontu výpravnou knihu koncipovanou jako kroniku života a díla Bohumila Hrabala. Jde o jedinečný výbor více než tisícovky autentických dokumentů a fotografií, korespondence, původních strojopisů básní, povídek a románů. Svazek přináší také doklady o komunistických cenzorských praktikách, reprodukce nakladatelských smluv a lektorských posudků, odborné a čtenářské ohlasy, kritiky a komentáře z osobního archivu Bohumila Hrabala uloženého v Literárním archivu PNP, ve Vlastivědném muzeu Nymburk a u Hrabalových přátel.

Grafická úprava doc. Luboš Drtina a Jiří Troskov.
248 stran, 250 x 330mm, bar., poloplátěná vazba, ražba, cena cca 699 Kč, termín vydání: březen 2014

 

2. Dílo – Prózy I / Skřivánek na niti

Mladá fronta připravuje vydání prvního ze sedmi svazků textů Bohumila Hrabala, které koncipoval tým odborníků na Hrabalovo dílo v čele s doc. Jiřím Pelánem. Nový výbor přinese všechny zásadní Hrabalovy texty, studie a komentáře k nim. V prvním svazku, který vyjde k výročí autorova narození, se objeví prózy ze 60. let 20. století, tedy Perlička na dně, Pábitelé, Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet, Morytáty a legendy.

Ročně budou vycházet dva svazky, přičemž poslední vyjde v roce 2017 při příležitosti 20. výročí Hrabalova úmrtí.

Grafickou úpravu provede prof. Zdeněk Ziegler.

Rozdělení svazků:

 • 1. Křehký dluh: Lyrika a existenciální texty období před publikací první sbírky povídek.
 • 2. Skřivánek na niti: Povídky z 60. let – Perlička na dně, Pábitelé, Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet, Morytáty a legendy. (vyjde jako první cca duben 2014)
 • 3. Jsme jako olivy: Novely. Taneční hodiny pro starší a pokročilé, Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Městečko, kde se zastavil čas, Něžný barbar, Obsluhoval jsem anglického krále, Příliš hlučná samota.
 • 4. Rukověť pábitelského učně: Slavnosti sněženek, Krasosmutnění, Harlekýnovy miliony, Autíčko + ostatní texty 1. části 12. svazku SSBH.
 • 5. Život bez rukávů: Trilogie + případně To, co zbylo.
 • 6. Ze zápisníku zapisovatele: 15. + 18. Svazek Spisů.
 • 7. Pojízdná zpovědnice: Dopisy Dubence (13. + 14. svazek).

Plánovaný postup vydávání jednotlivých svazků 2, 3, 5, 4, 1, 6, 7

 

3. Bohumil Hrabal: Domácí úkoly

Třetí literární projekt je nostalgická vzpomínka na skartované první vydání Hrabalovy knihy Domácí úkoly, které se vymykají z Hrabalovy prozaické tvorby, stojí na jejím okraji. Jde o koláž z autorových esejů, poznámek, rozhovorů, medailonků o výtvarnících, statí a článků, drobných lyrických i filozofických miniatur, které ukazují šíři Hrabalových zájmů, dalece přesahující oblast literatury.
Jde o reprint původního vydání z roku 1970, který vydalo nakladatelství Mladá fronta, ale z důvodu zákazu publikační činnosti byla kniha po vytištění okamžitě skartována a z téměř třicetitisícového nákladu se zachovalo jen několik balíků.

Termín vydání: březen 2014

———————————————————-

V průběhu první poloviny roku Mladá fronta navíc postupně vydá a dotiskne 19 knih Bohumila Hrabala v úpravě Luboše Drtiny. Jde o pokračování a doplnění ediční „malé“ řady Hrabalových textů, která obsahuje všechny známé i méně známé texty, a v jejichž vydávání bude Mladá fronta nadále pokračovat. Textově jsou základem této řady Spisy Bohumila Hrabala. Všechny knihy také budou dostupné jako e-knihy.

V Mladé frontě vyjde v nové úpravě Luboše Drtiny:

 • Harlekýnovy miliony
 • Krasosmutnění
 • Město, kde se zastavil čas
 • Morytáty a legendy
 • Pábitelé
 • Taneční hodiny pro starší a pokročilé

Vydavatelství Mladá fronta se jako partner podílí na oslavách 100. výročí jako partner Společnosti Bohumila Hrabala v Nymburku a Praze 8. Více informací naleznete na webu: www.hrabal-nymburk.cz.


Včera, 3. února, uplynulo 17 let od úmrtí Bohumila Hrabala.

Doporučení:
Share

Napsat komentář