Kam jít pro radu při diabetu?

Diabetes
Cukrovka je chronické onemocnění, se kterým se v naší republice léčí přibližně 8% populace. Publikace, které vyšly v nakladatelství Mladá fronta, přináší čtivou formou důležité informace nejen pro pacienty a jejich rodiny.

Minulý čtvrtek jsme si připomínali světový den diabetiků. Informovali jsme vás o něm v článku, kde jsme představili dvě kuchařky určené lidem s tímto onemocněním. Dnes vám chceme nabídnout další vhled do této problematiky.

Knížka Babičko, dědo, vezměte si mne na prázdniny! Povídání o cukrovce nejen pro prarodiče a jejich vnoučata si klade za cíl srozumitelnou formou informovat laiky o příčinách vzniku dětského diabetu 1. typu, jeho klinických projevech a způsobech léčby. V úvodu každé kapitoly je čtenář obeznámen s hlavním tématem, poté následuje teoretická a praktická část, která je vždy proložena pohádkou doplněnou krásným obrázkem, a na závěr kapitoly jsou zopakovány nejpodstatnější informace pro zapamatování.

V jednotlivých kapitolách jsou vysvětleny etiopatogeneze a příznaky diabetu mellitu, význam inzulinu (jeho struktura, sekrece a účinky), druhy používaných inzulinů a jejich účinky, systém inzulinové léčby bazál-bolus. Další kapitoly jsou věnovány stravovacímu režimu diabetiků a fyzické aktivitě včetně praktických doporučení pro úpravu léčby při sportování. Zdůrazněn je význam selfmonitoringu glykemií, probrány jsou i otázky hypoglykemie, hyperglykemie a diabetické ketoacidózy – jejich příčiny, příznaky a možná řešení. Poslední kapitola přináší „slovníček diabetika“ s vysvětlením odborných termínů a obecnou informaci o mimořádné situaci, kterou bývá přidružené akutní onemocnění.
Knížka je vhodná nejen pro prarodiče diabetiků, ale i pro rodiče a pedagogy, a zároveň i dětské a dospívající diabetiky.

Ukázka z knihy: Ostrovní království

Daleko, předaleko, kam lidské oko nedohlédne a pták nedolétne, leželo Ostrovní království.
Lodě se mu vyhýbaly obloukem. Jednak se bály, že ztroskotají, neboť království bylo složené z mnoha malých ostrůvků obklopených skalami, jednak se hlavně bály zlé královny, která na ostrově panovala.
Povídalo se, že v ostrůvcích je ukryto neskutečné bohatství. Ve skalách byly uloženy drahé kameny, které chtěla mít královna všechny pro sebe. Poddaní museli celý den tvrdě pracovat.
Každý večer museli dělníci odevzdat královně vše, co narubali. Běda, když si někdo schoval drahý kamínek pro sebe. Byl bez milosti svržen ze skály.
Jednoho dne se objevil poutník, který nesl královně vzácný dar. Nabídl královně krystal cukru výměnou za diamant. Pyšná královna se rozběsnila a zavolala stráže. Nařídila jim, aby poutníka shodili ze skály. Ale neměla to dělat. V tu chvíli se poutník proměnil v černokněžníka a zvolal: „Za svou pýchu si zasloužíš trest. Zmizíš navždy a s tebou i Ostrovní království. A už napořád budeš trpět hladem, protože jsi odmítla to nejdůležitější, co člověk potřebuje, aby měl sílu – cukr.“
Čaroděj máchl hůlkou. Blesky a potopa zničily Ostrovní království i se všemi poklady a doposud se nikomu nepodařilo potopené ostrůvky nalézt, i když mnozí o to stále usilují.

Vidíš, a takové Ostrovní království máme všichni v našem těle.
Jsou to Langerhansovy ostrůvky, kterých je asi milion a nacházejí se ve slinivce břišní.
Skrývají také neskutečné bohatství. Je to inzulin, jenž se tvoří v jejich beta-buňkách.
A tak jako v tvé pohádce zničí černokněžník celé království, u člověka s DM 1. typu jsou ostrůvky rovněž zničeny. Neexistuje žádná kouzelná čarodějná hůlka, který by Ostrovní království zachránila.

Je zbytečné hledat něčí vinu. Ostrůvkové beta-buňky jsou nenávratně zničeny a s nimi i inzulin (sekrece inzulinu). A protože bez inzulinu nelze žít, je potřeba sekreci inzulinu nahradit a udělat to tak dobře, jak by to udělala zdravá slinivka břišní.

 

Babičko, dědo, vezměte si mne na prázdniny!

Povídání o cukrovce nejen pro prarodiče a jejich vnoučata

Autorka: MUDr. Helena Vávrová

Počet stran: 92
Formát: 140 x 200 mm
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-204-2583-6
Doporučená cena: 190 Kč

Knihu Babičko, dědo, vezměte si mne na prázdniny! vydalo nakladatelství Mladá fronta v edici Lékař a pacient, nejen pro laickou veřejnost.


Cukrovka není pouze nemocí dospělých. Nevyhýbá se ani dětem předškolního a školního věku. Publikace Dítě s diabetem v kolektivu dětí přináší rady učitelům, vychovatelům a trenérům, jak správně pečovat o děti s diabetem, aby nemusely být vyřazeny z kolektivu, ale aby zároveň nebyly ohroženy na zdraví. Knížka je uspořádaná do tří úrovní. První úrovní jsou „glosy“, tj. krátké návody, jak správně postupovat v určité situaci, bez podrobnějšího vysvětlení a zdůvodnění. Důvody, proč je vhodné zařídit se podle glosy, upřesňují další dvě úrovně „vysvětlení“, jedna stručná a druhá podrobnější, podle zájmu a možností čtenáře. Pro snazší výběr jsou glosy i vysvětlení uspořádány do okruhů. Publikace může přispět též k lepší komunikaci mezi rodiči a učiteli, vychovateli a trenéry.

Dítě s diabetem v kolektivu dětí

Glosy pro učitele, vychovatele a trenéry

Autor: MUDr. David Neumann, Ph.D.

Počet stran: 72
Formát: 140 x 200 mm
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-204-2935-3
Doporučená cena: 110 Kč

Knihu Dítě s diabetem v kolektivu dětí vydalo nakladatelství Mladá fronta.

Knihu můžete do 30. listopadu 203 získat v aukci.


Cukrovce 1. typu a sportu se věnuje publikace Až na Olymp, která seznámí mladé sportující diabetiky s pravidly bezpečného sportování, naučí je rozumět energetickému hospodaření ve vnitřním prostředí organismu a energetickým systémům, které zajišťují pohyb. Poskytne jim rovněž informace o rozdílech mezi aerobními a anaerobními sporty, rizicích aktivního sportování s diabetem a ukáže cesty jak tato rizika snížit. Vysvětlí jim, že jejich onemocnění neznamená konec dosavadní sportovní činnosti, ale naopak – sport, stejně jako inzulin, sebekontrola a regulovaná strava patří k základním pilířům léčby.

A tak jako bylo 12 bohů na Olympu, 12 úkolů pro Hérakla a 12 Titánů, najdete v naší knížce 12 rad, jak snížit riziko hypoglykemie. Cesta na pomyslný Olymp s pomocí bohů, polobohů a řeckých hrdinů bude složitá, plná odříkání, ale na jejím konci může být vytoužená olympijská medaile. Publikace je určena sportujícím diabetikům, jejich rodičům, ale i trenérům a učitelům tělesné výchovy.

Až na Olymp

Rady mladým sportovcům s diabetem I. typu

Autorka: MUDr. Helena Vávrová

Počet stran: 56
Formát: 110 x 165 mm
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-204-2934-6
Doporučená cena: 60 Kč

Knihu Až na Olymp vydalo nakladatelství Mladá fronta.

Knihu můžete do 29. listopadu získat v aukci.


Více jak šest tisíc pacientů s cukrovkou je v naší republice léčeno pomocí inzulinové pumpy. Nejen dětským pacientům a jejich rodičům je určena kniha Léčba diabetu inzulinovou pumpou u dětí krok za krokem. Kniha má být každodenním pomocníkem při zvládání nejrůznějších problémů tak, aby byl dítěti umožněn co nejbohatší výběr činností a cukrovka nezasahovala do jeho psychického, dovednostního a sociálního vývoje. Krok za krokem jsou probrány jednotlivé fáze a možné situace, počínaje úvodním nastavením přes zvládnutí glykemií po jídlech a v noci až po období „experimentů“, kdy dítě a rodič zjišťují, co všechno je s „pumpičkou“ možné. Důraz klade autor na pochopení bezpečnosti léčby a nástrah, které nese. Podrobně proto čtenáře seznamuje mj. se specialitami moderních pump, jak pomáhají, ve kterých situacích jsou prospěšné, kdy ne a jaké jsou alternativní možnosti léčby. Text je bohatě dokumentován dětskými obrázky, pomocí nichž může rodič či sestra lépe objasnit dítěti danou problematiku.

Léčba diabetu inzulinovou pumpou u dětí krok za krokem

…nejen pro rodiče a edukační sestry

Autor: MUDr. David Neumann, Ph.D.

Počet stran: 140
Formát: 140 x 200 mm
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-204-2480-8
Doporučená cena: 250 Kč

Knihu Léčba diabetu inzulinovou pumpou u dětí krok za krokem vydalo nakladatelství Mladá fronta.

Ukázka z knihy: Správný a nesprávný dietní režim


Těhotenská cukrovka neboli gestační diabetes je relativně častou komplikací v těhotenství. Jejím projevem je vyšší hladina krevního cukru (glykemie). V České republice je diagnostikována u necelých 3 % těhotných žen, její skutečný výskyt je však mnohem vyšší (až 18 % všech těhotenství). Není-li léčena, může ohrozit další průběh těhotenství a představovat závažné komplikace pro matku i plod.
Od roku 2009 jsou na základě nového doporučení vyšetřovány na přítomnost gestačního diabetu všechny těhotné ženy. Důslednější záchyt a léčba těhotenské cukrovky v posledních desetiletích se tak podílejí na zlepšení péče o těhotné ženy a novorozence.
Léčba těhotenské cukrovky není nikterak složitá, vyžaduje úpravu životního stylu, zejména stravy.

V brožurce Těhotenská cukrovka se dozvíte, jak a proč těhotenská cukrovka vzniká, jak se zjišťuje, jaké jsou její komplikace a projevy, a také vše o možnostech její léčby včetně případné léčby inzulinem. Čtenáři autorka nabízí odpovědi na časté dotazy, nechybí ani základní tabulky s nutričními hodnotami potravin a kontakty na specializovaná pracoviště pro ženy s těhotenskou cukrovkou.

Těhotenská cukrovka

Rady lékařky nastávajícím maminkám

Autorka: MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.

Počet stran: 40
Formát: 110 x 165 mm
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-204-2493-8
Doporučená cena: 50 Kč

Titul Těhotenská cukrovka vydalo nakladatelství Mladá fronta.

Ukázka z knihy: Jak se těhotenská cukrovka projevuje?

Největší záludností tohoto onemocnění je skutečnost, že se obvykle neprojevuje vůbec nijak. Těhotenská cukrovka probíhá dlouhou dobu skrytě, zcela bez příznaků. Pouze špatně kompenzovaná, delší dobu neléčená cukrovka s déletrvajícími vysokými hladinami krevního cukru se může projevit:

  • častým a zvýšeným močením,
  • žízní,
  • zvýšenou únavou,
  • častějšími infekcemi (zvláště kvasinkovými záněty) a horším hojením ran.
Příčinou častého močení je cukr, který se při vyšších hladinách v krvi dostává ve zvýšené míře také do moče a „strhává“ s sebou vodu, organismus se dehydratuje, což je pociťováno jako žízeň. Únava se dá velmi zjednodušeně vysvětlit tak, že v krvi sice koluje nadbytek cukru, ale dovnitř buněk se jej dostává málo a buňky „hladoví a strádají“. Zvýšená náchylnost k infekcím je způsobena poruchou imunity a také tím, že se cukr ve vyšší míře dostává do tělesných sekretů, kde svědčí růstu výskytu nejrůznějších mikrobů.

Edice Lékař a pacient, nejen pro laickou veřejnost vydávaná nakladatelstvím Mladá fronta nabízí široké veřejnosti cenově dostupné a dobře čitelné, odborníky zpracované publikace, které se věnují v populaci běžným zdravotním problémům.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeBabičko, dědo, vezměte si mne na prázdniny!
Povídání o cukrovce nejen pro prarodiče a jejich vnoučata

Vávrová, Helena

Mladá fronta, 2012

zobrazit info o knizeTěhotenská cukrovka
Rady lékařky nastávajícím maminkám

Krejčí, Hana

Mladá fronta, 2011

zobrazit info o knizeAž na Olymp
Rady mladým sportovcům s diabetem 1. typu

Vávrová, Helena

Mladá fronta, 2013

zobrazit info o knizeLéčba diabetu inzulinovou pumpou u dětí krok za krokem
... nejen pro rodiče a edukační sestry

Neumann, David

Mladá fronta, 2011

zobrazit info o knizeDítě s diabetem v kolektivu dětí
Glosy pro učitele, vychovatele a trenéry

Neumann, David

Mladá fronta, 2013

Napsat komentář