Obsáhlé paměti Milana Uhdeho

Rozpominky
Nakladatelství Host přináší mimořádnou knihu, která současně s memoáry jiných slavných osobností představuje pramen k poznání české kultury a společnosti v uplynulých šedesáti letech. Pojďme si ji představit!

Obsáhlé paměti dramatika, esejisty, prozaika, básníka a politika Milana Uhdeho jsou cenným svědectvím o české a moravské kultuře a společnosti druhé poloviny dvacátého století. Spjaty jsou především s Brnem, autorovým městem, a s jeho literárním a divadelním životem.

Milan Uhde je ve svých vzpomínkách přesný. Vypovídá o svém dětství a rodinném zázemí, o studiích a literární tvorbě, podává jedinečný vhled do redakčního života časopisu Host do domu v šedesátých letech a zachycuje svou práci pro divadlo. Důležitou částí knihy je líčení tíživých let normalizačních a činnosti zakázaných spisovatelů v té době. Závěr knihy patří vylíčení autorova působení v české politice v letech devadesátých.

Rozpomínky. Co na sebe vím

Autor: Milan Uhde

Počet stran: 648
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7491-059-3

Přečtěte si více o knize Rozpomínky. Co na sebe vím a prolistujte si ukázku z knihy!

Rozpomínky. Co na sebe vím jsou svým stylem, literární kvalitou a upřímností mimořádné. Milan Uhde v nich prožitou minulost neidealizuje a neretušuje, vzpomíná a přemýšlí o ní vždy „ostny směrem k sobě“. O své chyby a omyly se otevřeně dělí se čtenáři, což je v kontextu memoárové literatury více než vzácné.

Uhdeho kniha tvoří spolu s memoárovými a deníkovými díly jeho literárních vrstevníků – Jana Zábrany, Jiřího Stránského, Ivana Klímy, Pavla Juráčka, Pavla Švandy, Václava Havla, Jiřího Kuběny a Jiřího Gruši – neocenitelný pramen k poznání české kultury a společnosti v uplynulých šedesáti letech.

(Informace: nakladatelství Host)

Milan Uhde

Milan Uhde (1936) je spisovatel a dramatik, žijící v Brně. Studoval na brněnské univerzitě češtinu a ruštinu s literárněvědnou specializací. Do roku 1970 pracoval v redakci Hosta do domu a přednášel na Janáčkově akademii múzických umění. Poté podepsal Chartu 77 a tak nesměl publikovat, podílel se však na vzniku samizdatových novin. Po listopadu 1989 řídil brněnské nakladatelství Atllantis a přednášel na Masarykově univerzitě. Od roku 1990 do roku 1992 byl ministrem kultury ČR, poté byl také předsedou České národní rady a Poslanecké sněmovny Parlamentu a to až do roku 1998. V roce 1996 začal opět přednášet na Janáčkově akademii múzických umění.

(Foto: wikipedia.org, Ben Skála)


Nakladatelství Host zaujímá v současnosti nepřehlédnutelné místo na českém knižním trhu. Vydává tradičně především kvalitní českou prózu a poezii, literární teorii i literaturu naučnou — publikace věnované zejména historii, sociologii, filmové vědě i dalším oborům. V posledních letech se výrazně rozšířila řada překladové beletrie, ale nově zde našla přístřeší například i prestižní edice Česká knižnice s výbory z děl českých klasiků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeRozpomínky. Co na sebe vím

Uhde, Milan

Host, 2013

Napsat komentář