Útlý svazek křehkých veršů Jana Skácela

Smutenka
Sbírka, kterou jeden z nejvýznamnějších moravských básníků 20. století poprvé vydal již v roce 1965, se vrací na pulty knihkupectví, aby svou jemnou melancholií okouzlila další generaci čtenářů.

Edice Verše nakladatelství Vyšehrad představuje čtenářům díla řady velkých českých i světových básníků. Její sedmadvacátý svazek obsahuje sbírku Smuténka, kterou před bezmála padesáti lety napsal Jan Skácel.

Básník, jehož tvorba vznikala i přes opakované zákazy vydávání od 50. do 80. let minulého století, je známý zejména svým silným vztahem k rodné Moravě a především jejímu venkovu. Není proto divu, že se v jeho poezii často objevují přírodní motivy, že dává najevo lásku k rostlinám i zvířatům a také lidskou existenci vnímá jako součást pevně daného běhu přírody. Kdo by však čekal, že ve Skácelově sbírce najde pouhou přírodní lyriku, byl by překvapen výrazným duchovním a morálním rozměrem jeho veršů, ale také hlubokou sebereflexí, která je patrná v mnoha jeho básních.

Složitá témata veršů, v nichž autor směřuje od nadpozemských výšek až do hlubin vlastního nitra, stojí v kontrastu s jednoduchou formou jeho poezie, která místy dokonce připomíná dětské říkanky. Stručnost a výrazová úspornost, která je jedním z nejvýraznějších rysů Smuténky a Skácelových básní vůbec, svědčí o básníkově vůli neplýtvat slovy a hledat výrazy, které dovedou přesně vystihnout jeho myšlenku. Jeho krátké, něžné a jednoduše působící básně tak mnohdy skrývají hlubší a složitější významy. Jako by se právě touto úspornou formou i orientací na prosté přírodní motivy autor snažil ukázat, že cesta k nejtěžšímu životnímu poznání vede přes to, co je nekomplikované, téměř samozřejmé a dostupné každému.

Co do využívaných motivů i výrazové zhuštěnosti se Skácelova poetika blíží stylu některých křesťansky orientovaných autorů české poezie, nejvýrazněji pravděpodobně Bohuslava Reynka.

V novém vydání Skácelovy Smuténky jsou tyto křehké, jemné, ale přitom významově velmi bohaté verše doplněny dohněda laděnými abstraktními ilustracemi Heleny Konstantinové, které spolu s vyvedením celé sbírky v bílé a hnědé barvě působí velmi příjemně a podtrhují lehce melancholickou náladu básní. Dílo, které již samo o sobě dosahuje vysokých uměleckých kvalit, tak dostalo podobu, která vhodně podtrhuje jeho krásu.

Foto: John Constable, en.wikipedia.org

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSmuténka

Skácel, Jan

Vyšehrad, 2013

Napsat komentář