Mýty o socialistických časech: Příručka pro studenty nebo zpověď pamětníků?

Myty-o-socialistickych-casech
Nedávné 22. výročí pádu komunismu v naší zemi nám připomnělo, oč jsme „přišli“. O to samé se snaží i publikace Mýty o socialistických časech.

Knihu Mýty o socialistických časech vydala společnost Člověk v tísni. Ta začala před jedenácti lety s novým programem „Jeden svět na školách“, zaměřujícím se na tvorbu metodických pomůcek pro výuku moderních dějin na středních školách. Mezi jeden z takových projektů patří právě publikace Mýty o socialistických časech, která vyšla v roce 2010 a byla zpřístupněna v knihkupectvích i široké veřejnosti.

Na první pohled „praští“ do očí paperbacková vazba knihy. Titulní stranu tvoří spirála v barvách československé vlajky, ve středu strany je patentkou připevněn otáčivý obrys mapy Československé republiky. Efektní, ale účel je poněkud nejasný, nejspíše chtěli grafici znázornit osud ČSR jako spirálovitě zacyklený.

Autory textů jsou Adam Drda, Josef Mlejnek a Stanislav Škoda, všichni úspěšní literáti a žurnalisté, první jmenovaný je dokonce držitelem ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2007. Jejich cílem je z vlastních zkušeností vyvrátit deset utkvělých představ o životě v socialistickém Československu v 70. a 80. letech. Reagují tak na typické projevy dnešní starší generace, která je nespokojena se současným režimem.

Publikace je uspořádána do dvanácti kapitol nazvaných vždy podle vzoru Mýtus č. x: „mýtus“ a každá je uvedena tematickou fotografií z dílny L. Kotka, K. Cudlína a J. Pohribného.

V  úvodu je mj. popsán jeden z důvodů, proč byla tato „příručka“ vydána. Autoři se domnívají, že pamětníci již pomalu zapomínají na všechny aspekty režimu a života v něm a pamatují si pouze ony světlejší chvilky, tedy např. dobové seriály s Ludvíkem Vaculíkem, sbírání „céček“ apod. Tyto dojmy přenáší na mladší generaci a tím pak vznikají ony mýty, které jsou zde vyvraceny.

Z popsaných mýtů uveďme tři: „vše bylo levnější“, „vojna dělá z chlapců chlapy“ a „špičková a každému dostupná zdravotní péče“. Dále jsou zde zmíněny aspekty cestování, např. co byla cestovní doložka a jakou námahu bylo nutno vynaložit k jejímu sehnání. Jeden z textů je věnován znečišťování životního prostředí různými továrnami a elektrárnami. Nebyla by to kniha o socialismu, kdyby nepojednávala o vztahu ČSR k Sovětskému svazu.

Vcelku zajímavé jsou na několika místech publikace uvedené přepočty tehdejších cen na dnešní. Na první zdání budí dojem, že dnes je vše předražené.

Je smutnou pravdou, že některé mýty se netýkají jen minulého režimu, ale bohužel i toho dnešního. Například UHO aneb univerzální hnědá omáčka, o které je v knize také zmínka, je v některých školních jídelnách k nalezení i dnes.

Mohlo by se zdát, že o socialismu v ČSR bylo napsáno nepřeberné množství knih, což je pravda. Mýty o socialistických časech jsou ale psány odlišným způsobem, jsou čtivé a spíše než odbornou literaturu připomínají monolog pamětníka v hospodě nad dobře vychlazenou dvanáctkou. Tento přístup sice žáky středních škol osloví asi lépe než učebnicové texty, nicméně odborníky nebo starší generaci by mnohdy až agresivní tón textu mohl obtěžovat. Kritice neobstojí ani časté opakování stejných motivů v různých kapitolách, např. představa, že vše bylo levnější a občan byl lépe zabezpečený, se v textu objeví hned několikrát.

Autoři se snažili ukázat pravdu o době socialismu a oponovat tvrzení, že se žilo lépe. Co knize bohužel škodí, je silně subjektivní postoj autorů k tématu.

Vnucuje se otázka, kolik z oslovených škol tento materiál skutečně využije při výuce. Moderní dějiny má totiž v osnovách poslední ročník středních škol (či 2. stupeň ZŠ), kde není v hodinách prostor pro využívání mediálních či jiných pomůcek. Mnoho učitelů tak dá raději přednost rychlému výkladu látky před diskusí o literatuře. Až specificky zaměřený průzkum by ukázal úspěšnost tohoto projektu.

Na závěr dodejme, že publikace je svěžím vánkem mezi jinými, pojednávajícími o stejném tématu, a nezbývá než doufat, že přinese aspoň trochu užitku ve školství.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeMýty o socialistických časech

Škoda, Stanislav - Drda, Adam - Mlejnek, Josef

Člověk v tísni, 2011

Napsat komentář