Literární a mytologický bestiář

Harpyje
Víte, co je A Bao A Qu, v které knize se objevují Eloiové a Morlockové, jaké následky může mít setkání s čínskou liškou a která kultura se obávala Požíračky stínů? Slyšeli jste o bytostech jako Tušová opice, Dusadlo nebo Banshee?

Snad každý národ světa má svou osobitou mytologii, která se vztahuje k zajímavým místům, nevysvětlitelným událostem i přírodním podmínkám, na něž jsou příslušníci daného společenství zvyklí. A stejně, jako se odlišuje životní zkušenost různých skupin lidí, nabývají také jejich představy o posmrtném životě, nebezpečí, kráse nebo ošklivosti rozmanitých forem a vtělují se do nejrůznějších nadpřirozených tvorů. V souvislosti se změnami náboženských poměrů a pokroky vědy však i tyto obávané bytosti postupně ztrácely svou moc nad lidmi nebo získávaly nové schopnosti i podobu, která lépe odpovídala představám doby.

Orientovat se v množství bájných stvoření proto dnes, po několika tisících let jejich vývoje, není jednoduché. Argentinský spisovatel a literární vědec Jorge Luis Borges za svůj život poznal pozoruhodné množství spisů, které mu umožnily proniknout do tajemství mýtů hned několika světových kultur. Své poznatky o nadpřirozených bytostech shromáždil v knize Fantastická zoologie, kterou v českém překladu Františka Vrhela vydalo nakladatelství Argo.

Známý jihoamerický autor se v tomto díle oprošťuje od svého obvyklého barvitého jazyka i sdělování osobních dojmů, které je typické pro jeho přednášky a eseje. Pasáže o jednotlivých mytických tvorech mají spíše podobu slovníkových hesel, v nichž je co možná nejstručněji vystižena podoba bytosti, její původ a místo výskytu, charakteristické povahové vlastnosti a možné následky, na které se musí připravit ten, kdo se s tvorem setká. Každý z těchto drobných medailonů je doplněn obrazovou přílohou, která přibližuje způsob, jakým bylo bájné stvoření typicky zobrazováno, nebo odlišné podoby, které získávalo v různých kulturách nebo dějinných obdobích. Kromě toho je řada hesel doplněna také ukázkami z rozmanitých textů od Eddy a Tisíce a jedné noci až po Stroj času H. G. Wellse a někdy je dokonce celé heslo tvořeno pouze literární citací. Tak je tomu například v případě tvora nazvaného Odradek, který se objevil v povídce Starost hlavy rodiny od Franze Kafky a jehož vzhled je v textu díla plně vystižen.

Kniha, kterou je možné označit za atlas bájných tvorů, nespadá do oblasti beletrie a jen těžko ji proto lze přečíst na posezení. Spíše má sloužit jako příručka těm, kdo se o mytologii zajímají a chtějí ji lépe poznat, nebo lidem, kteří o ní vědí jen málo a rádi by si své znalosti prohloubili. Neměla by proto chybět v knihovničkách čtenářů fantasy literatury ani milovníků starověkých bájí či středověkých legend.

Foto: Ulisse Aldrovandi, en.wikipedia.org

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeFantastická zoologie

Borges, Jorge Luis

Argo, 2013

Napsat komentář