Nejobsáhlejší kniha o etiketě u nás

Lexikon
Do každé rodiny, která má doma knihovnu, patří bezesporu různé encyklopedie, atlasy a knihy žánrově blízké jejich majitelům. Takovou univerzální knihou, která by neměla v žádné domácí knihovně chybět, je rozhodně Velký lexikon společenského chování.

Jedná se o nejobsáhlejší publikaci o etiketě u nás. Zasvěcené rady, jak se chovat ve všech možných společenských situacích – od obvyklých a samozřejmých až po ty méně standardní, jsou náplní tohoto společenského bestselleru. V knize nalezneme odpověď snad na každou společenskou otázku.

Chtěla jsem, aby toto nové, rozšířené vydání Velkého lexikonu společenského chování, nechybělo ani v naší knihovně. S chutí jsem se začetla do klasických témat, jako je podání ruky, pozdrav, verbální i neverbální komunikace, představování, oslovování, tykání a vykání. Ačkoliv se jedná o „společenské formality“, nejde o žádné nudné čtení či poučování. Text je čtivý, poutavý, přehledný a zaujme čtenáře každého věku – od náctileté mládeže až po starší ročníky.

Kniha je velmi obsáhlá. Je přehledně seřazena do jednotlivých kapitol od těch nejčastějších společenských situací až po situace méně obvyklé, které nemusíme ve svém životě třeba ani zažít.

Začíná oddílem nazvaným První kontakty, v němž najdeme výše uvedené klasické situace, které je nutné společensky znát, například kdo a kdy podává ruku jako první. Pokračuje kapitolou Chůze, pohyb a doprava, v níž se dozvíme o správném společenském chování v jednotlivých dopravních prostředcích. Nechybí ani právní rady, které připomínají novou právní úpravu, kdy a za jakých okolností můžeme být jako účastníci silničního provozu stíháni.

Kapitola Základní a střední škola se zabývá povinnou dokumentací škol, ke které patří školní řád. Také zde nalezneme čtení o školních akcích – na výletě, škole v přírodě, lyžařském výcviku, školním večírku, jak si zvolit střední školu, o maturitě, vyšších odborných školách, nástavbovém studiu i přijímacích zkouškách na vysoké školy. Samostatnou kapitolu tvoří Vysoká škola. Kniha pokračuje kapitolou V zaměstnání, která pojednává o tom, jak se ucházet o zaměstnání, jak prodat své znalosti a jak by měl vypadat přijímací pohovor.

Najdeme zde I kapitolu týkající se odívání – pánského i dámského, dále kapitolu o navštěvování a o správném stolování – v ní se dozvíme, kdo má platit, zvyklosti ohledně spropitného, jaké jídlo si vybrat ke které příležitosti, hlavní zásady výběru vína a další užitečné rady. Velmi zajímavá je kapitola nazvaná Náboženství a náboženské obřady pojednávající o jednotlivých druzích náboženství. Nechybí ani tanec, kultura, cestování a volný čas.

Kapitola Rodinné obřady se týká zasnoubení a žádosti o ruku, svatby, registrovaného partnerství, promoce a pohřbu. Poslední část se týká zvládání mezních situací, jako je pobyt v nemocnici, jednání při nehodách, krádežích, vloupáních, přepadeních, živelných katastrofách či jiných hrozbách. Na konci je uveden obsáhlý rejstřík.

Musím vyzdvihnout, že kniha je doplněna o velmi vtipné černobílé ilustrace Romana Klinského. Dodávají jí zábavný nádech a upoutají čtenáře.

Tento společenský bestseller by měl být součástí knihovny každého moderního člověka.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeVelký lexikon společenského chování
Druhé, rozšířené vydání bestselleru

Smejkal Vladimír - Schelová Bachrachová Hana

Grada, 2011

Nejobsáhlejší kniha o etiketě u nás - DISKUZE

Počet reakcí: 1
  1. Petra Vymětalová Petra Vymětalová napsal:

    Pokud vás recenze zaujala, můžete do 19.11. zkusit knihu získat v aukci.

Napsat komentář