Dva už dávno klasické povídkové soubory Jana Nerudy

arabesky1_host
V nakladatelství Host vychází klasika naší literatury. Pojďte si připomenout mistrovsky napsané příběhy, o kterých jsme se učili ve škole!

V tomto svazku Česká knižnice nabízí dva už dávno klasické povídkové soubory Jana Nerudy (1834 —1891).

Jestliže v raných Arabeskách (1864) jsou v popředí psychologické a sociální portréty postav vyděděnců, jimiž maloměstská společnost opovrhuje, zobrazených s pochopením a soucitem, v pozdějších Povídkách malostranských (1878) se střídají polohy komické, idylické a tragické a autor ke čtenáři promlouvá jako zapisovatel a ironický nebo satirický komentátor osudů obyvatel této pražské čtvrti, proslavené také díky jeho přesvědčivému vypravěčskému mistrovství. Nerudovy povídky patří po právu k nejčtenějším a nejvydávanějším dílům české literatury vůbec.

Přítomná edice vychází tentokrát z prvního vydání obou knih.

 

Arabesky / Povídky malostranské

Vydalo nakladatelství Host

Autor: Jan Neruda

Editor: Václav Vaněk
Edice: Česká knižnice
Počet stran: 512
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7294-607-5
Vyšlo: 2013

Přečtěte si více o knize Arabesky / Povídky malostranské

 

Svazek textologicky připravil Václav Vaněk.
Autorkou literárněhistorického komentáře je Marie Mravcová.

 

Edice Česká knižnice

Ediční řada Česká knižnice je koncipována tak, aby obsáhla reprezentativní díla české literatury od počátků do současnosti. Usiluje o to představovat hodnotná díla v pečlivě připravených vydáních, bez ohledu na občanskou, ideovou a literární orientaci jejich tvůrců. Řídí ji vědecká rada složená z předních literárních odborníků. Každý svazek je opatřen komentářem seznamujícím čtenáře s dílem, okolnostmi jeho vzniku a dobovým i pozdějším ohlasem. Dosud bylo publikováno více než 60 svazků. Začala vycházet roku 1997 v nakladatelství Český spisovatel, v roce 1998 přešla do Nakladatelství Lidové noviny a od roku 2009 do nakladatelství Host.

Více informací najdete na www.kniznice.cz

————————————————————————

Nakladatelství Host zaujímá v současnosti nepřehlédnutelné místo na českém knižním trhu. Vydává tradičně především kvalitní českou prózu a poezii, literární teorii i literaturu naučnou — publikace věnované zejména historii, sociologii, filmové vědě i dalším oborům. V posledních letech se výrazně rozšířila řada překladové beletrie, ale nově zde našla přístřeší například i prestižní edice Česká knižnice s výbory z děl českých klasiků. Nakladatelství Host se svými zavedenými a respektovanými edičními řadami, autory, jejichž jména patří v české literatuře k těm nejprestižnějším, a se stejnojmenným časopisem, který se pravidelně věnuje reflexi a kultivaci české literární scény, představuje svým způsobem výjimečnou literární velmoc.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeArabesky / Povídky malostranské

Neruda, Jan

Host, 2013

Napsat komentář