Surrealismus v množném čísle

20130331231040!The_Persistence_of_Memory
Těžko bychom hledali někoho, kdo by se nikdy nesetkal se jménem Vítězslava Nezvala. Ať už si ho pamatujeme jako vůdčí osobnost poetismu, surrealistického básníka nebo pozdějšího zastánce komunistické ideologie, pravděpodobně se shodneme, že v historii české literatury sehrál významnou roli. Připomeňme si tedy alespoň jednu z jeho tváří.

V polovině 30. let 20. století byl Vítězslav Nezval již etablovaným básníkem, úzce spjatým se směrem, jejž Karel Teige pojmenoval poetismus. Název odrážel hlavní atribut tohoto proudu, tedy snahu o poetizaci skutečnosti, s níž byla také spojena veselost, hravost a bujná imaginace. Od počátku 30. let lze však v Nezvalově poezii spatřovat posun. Přibývá temných motivů, roste zájem o sen a nevědomí. Básník se také sbližuje s francouzskými surrealisty, zakládá skupinu Surrealismus v ČSR a roste jeho zájem o Freudovy práce. To vše dává tušit, že Nezvalovu poetiku čeká zásadní proměna.

Kniha Básně II, kterou vydalo nakladatelství Host v rámci edice Česká knižnice, představuje právě surrealistické období Nezvalovy básnické tvorby. Sbírky Žena v množném čísle (1936), Praha s prsty deště (1936) a Absolutní hrobař (1937) vycházejí poprvé od druhé světové války v původním znění – všechna předchozí vydání byla poznamenána zásahy cenzury a Nezvalovou snahou přizpůsobit se dobovým nárokům na umění. Text připravil Milan Blahynka, který se podílel i na zmíněných zkreslujících vydáních Nezvalova díla, a získal teď tedy možnost vytvořit nový ediční počin, tentokrát dobově nezatížený. Blahynka je rovněž autorem rozsáhlého komentáře, který knihu uzavírá a který kromě informací o editaci textu přináší také podrobné pojednání o Nezvalově surrealistickém období.

Kniha je vzhledem ke způsobu zpracování i k občas obtížné srozumitelnosti jednotlivých básní vhodná především pro ty, kdo se o českou literaturu dlouhodobě zajímají a dobře ji znají. Bezpochyby však zaujme i čtenáře, kteří dovedou do básní projektovat sny či touhy a nebojí se četby, již nestačí pochopit pouze rozumem. Na ty, kdo se odváží vstoupit do podivuhodného světa surrealismu, však čeká zážitek z básní psaných s lehkostí, plných obraznosti, erotiky a překvapivých asociací, básní, které čtenáře uchvátí a ukážou mu cestu až za hranice vědomí.

 

Na našich stránkách si můžete přečíst ukázku z knihy.

Foto: Salvador Dalí, wikipedia

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeBásně II.
Žena v množném čísle / Praha s prsty deště / Absolutní hrobař

Nezval, Vítězslav

Host, 2013

Napsat komentář